Om proposisjonar til Stortinget

Proposisjon blir brukt når regjeringa foreslår at Stortinget skal gjere vedtak.

Det finst tre ulike typar proposisjonar:

  • Prop. L (Proposisjon til Stortinget med forslag til lovvedtak)
  • Prop. LS (Proposisjon til Stortinget med forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)
  • Prop.  S (Proposisjon til Stortinget med forslag til stortingsvedtak)