Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 4061-4080 av 4200 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • EØS-avtalen og Council Directive

  01.09.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  EØS-avtalen Council Directive 93/36 EEC av 14.06.1993 varer Council Directive 93/37 EEC av 16.06.1993 bygg- og anlegg Council Directive 92/50 EEC av 18.06.1992 tjenester Council Directive 93/38 EEC av 14.06.1993 forsyningssektoren

 • Report to the Storting No. 29

  28.08.2000 Rapport Olje- og energidepartementet

  Unoff. translation of ch. 1-2 of Report to the Storting No. 29 (1998-99) on Norwegian energy policy Report No. 29 (1998-99) on Norwegian energy policy was presented to the Storting by recommendation from the Ministry of Petroleum and Energy 19 March

 • Regjeringens resolusjon

  25.08.2000 Rapport Olje- og energidepartementet

  Regjeringens resolusjon av 18. februar 1999 (Foredratt av statsråd Marit Arnstad) Olje- og energidepartementet Statsråd MARIT ARNSTAD REGJERINGENS RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/2072 Dato: 18. februar 1999. FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT AV 7.

 • Vurdering av fullføringsgraden i vernepliktsmassen 1970-2000

  09.08.2000 Rapport Forsvarsdepartementet

  Vurdering av fullføringsgraden i vernepliktsmassen 1970-2000

 • Rapport frå Lunde-utvalet

  Ein gjennomgang av fire øyremerkte tilskottsordningar til kommunesektoren

  25.07.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  1 Ein gjennomgang av fire øyremerkte tilskottsordningar til kommunesektoren Tilskott til opplæring for språklege minoritetar i grunnskolen Tilskott til leirskoleopplæring Tilskott til kommunale musikk- og kulturskolar Tilskott til opplæring innanfor

 • Skatteregler for opsjoner

  17.07.2000 Rapport Finansdepartementet

  Skatteregler for opsjoner Finansdepartementet har utarbeidet et faktanotat om skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold. Notatet er oppdatert med de nye skattereglene som ble innført ved lovendring av 23.juni 2000. Reglene følger av skatteloven §

 • Skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold - faktanotat

  17.07.2000 Rapport Finansdepartementet

  Skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold Innledning Bestemmelsene om beskatning av opsjoner i arbeidsforhold fremgår av skatteloven § 5-14 tredje ledd. Bestemmelsen gjelder fordel ved rett til erverv av aksje/grunnfondsbevis (kjøpsopsjon) og rett

 • Saksbehandling ved brannsikring av vegtunneler

  Retningslinjer fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet, juli 2000.

  12.07.2000 Rapport Samferdselsdepartementet

 • Referat fra samråd om solidarisk boligpolitikk

  07.07.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og regionalministeren inviterte til samråd om solidarisk boligpolitikk 21. juni. Her kan du lese referatet.

 • Elektronisk handel - Statusrapport pr 30. juni 2000

  30.06.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Elektronisk handel – statusrapport pr. 30.06.00 Globaliseringen og fremveksten av nettverks- og kunnskapsøkonomien skaper nye rammebetingelser for næringsvirksomhet. Utfordringen er bl.a. å legge til rette for nyskapning på dette området, og gjøre

 • Environment 2001 The Norwegian Petroleum Sector

  29.06.2000 Rapport Olje- og energidepartementet

  Environment 2001 The Norwegian Petroleum Sector The objective of the Ministry's environmental publication is to broaden public knowledge about environmental effects from petroleum operations on the Norwegian continental shelf. Environment 2001

 • eNorway - Action Plan

  29.06.2000 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  eNorway Action Plan The eMinister's introduction The world is changing. The Internet and globalisation are changing both our society and our perception of reality. Society's

 • Forhandling, forhandlingsplanlegging og jordskifte i urbane områder

  Samarbeid om utvikling av virkemidler for bedre utnyttelse av byer og tettsteder

  26.06.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune

  Særtrykk av del I av utredningen fra Oppgavefordelingsutvalget

  25.06.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Særtrykk av del I av utredningen fra Oppgavefordelingsutvalget Word [ Kapittel 1 | 2 | 3 ] PDF [ Kapittel 1 | 2 | 3 ]

 • Evalueringsrapporter og årsmeldinger

  23.06.2000 Rapport Utenriksdepartementet

  Evalueringsrapporter og årsmeldinger Utenriksdepartementets evalueringsvirksomhet Utenriksdepartementet hadde inntil februar 2004 en evalueringsseksjon som var ansvarlig for å igangsette og administrere gjennomføringen av evalueringer av norsk

 • Handlingsplan for eldreomsorgen

  21.06.2000 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Handlingsplan for eldreomsorgen Handlingsplan for eldreomsorgen ble lagt fram for Stortinget våren 1997 i St.meld.nr.50 (1996-97). Planen gjelder for perioden fram til 2001. Fylkesmannen og fylkeslegen i det enkelte fylke følger opp

 • Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

  15.06.2000 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) Utvalgets rapporter November 2006 April 2006 Desember 2005 April 2005 Desember 2004 April 2004 November 2003 April 2003 November 2002 Mars 2002 November 2001 Mars

 • Faktaheftet 2000

  Norsk petroleumsvirksomhet

  13.06.2000 Rapport Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2000 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet blir utgitt av Olje- og energidepartementet årlig. Heftet tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten. Her finner du oversikt over feltene i

 • Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse

  13.06.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse En faggruppe har vurdert program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse. Rapporten finnes som PDF-dokument.

 • Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2001

  10.06.2000 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2001 – Resultater og planer etter to år Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://