Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 6121-6140 av 80131 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Den dominikanske republikk - reiseinformasjon

  De fleste reiser til Den dominikanske republikk gjennomføres uten større problemer eller utfordringer. Nordmenn som reiser til Den dominikanske republikk oppfordres til å ha en gyldig reiseforsikring. Det er nå orkansesong i Karibia (fra juli -

 • Avslutta saker for Efta-domstolen og EU-domstolen

  Oversyn over saker som Noreg har vore involvert i sidan 2003. (Merk at oversikten ikke er helt komplett.)

 • RoHS2/vedlegg III/bly/7.c.II

  Celexnr.: 32019L0169 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/169 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i dielekrisk keramikk i visse kondensatorer

 • RoHS2/vedlegg III/bly/7.c.IV

  Celexnr.: 32019L0170 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/170 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer

 • RoHS2/vedlegg III/kadmium/8b

  Celexnr.: 32019L0171 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/171 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske

 • RoHS2/vedlegg III/bly/15

  Celexnr.: 32019L0172 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/172 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddemateriale for å opprette en elektrisk

 • Det Norske Måltid – et nasjonalt omdømmearrangement for norsk mat og drikke

  I årets jordbruksavtale ble avtalepartene enige om at Det Norske Måltid skal være et nasjonalt omdømmearrangement på matområdet på linje med Grüne Woche og Matstreif, og at støtteandelen til prosjektet skal økes. Påmeldingen til årets konkurranse

 • Fødselskirken i Betlehem er friskmeldt på verdensarvlisten

  Fødselskirken i Betlehem er friskmeldt og tatt av verdensarvkonvensjonens liste over verdensarvområder i fare. Det betyr at det ikke lenger er stor risiko for at de unike universelle verdiene blir borte.

 • Regjeringen fordeler nye studieplasser innen spesialsykepleie og IKT-utdanninger

  Regjeringen gir nye studieplasser innen spesialsykepleie og IKT-utdanninger til i alt ni forskjellige høyskoler og universitet. Her kan du se hvem som har fått de nye studieplassene.

 • Buss-selskaper unntas fra offentlige innkjøpsregler

  Leverandører av offentlig busstransport unntas fra anskaffelsesregelverket, ifølge et nytt vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 10. juli

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. juli 2019.

 • 30 millioner for å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene

  Flere skal få tilgang til høyere utdanning uten at de trenger å studere fast ved en universitet- eller høyskolecampus. Derfor bruker regjeringen 30 millioner kroner til fleksible utdanninger utenfor campus og fleksible videreutdanningstilbud.

 • Sommeren 2019: Hvem styrer landet nå?

  Selv statsministeren trenger ferie i blant. Hvem styrer egentlig i hennes sted?

 • Uttalelse om Venezuela

  Vi informerer om at representantene for de sentrale politiske aktørene i Venezuela har besluttet å videreføre forhandlingsprosessen tilrettelagt av Norge.

 • Regjeringen vil gjøre fagarbeidere av folk i NAV-køen

  Det skal bli lettere å ta fag- og yrkesopplæring via NAV med et nytt og fleksibelt opplæringstiltak. Målet er å sikre etterspurt kompetanse til arbeidsledige som sliter med å få innpass i arbeidslivet.

 • Svar på spørsmål om e-handel i WTO

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om forhandlinger om e-handel i WTO.

 • Svar på skriftlig spørsmål om dyrevelferd i norske svinebesetninger

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) vedrørende dyrevelferd i norske svinebesetninger.

 • Rapport om økonomiske misligheter 2. kvartal 2019

  I andre kvartal 2019 registrerte Sentral kontrollenhet 26 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 31 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

 • Enklere for utenlandske sesongarbeidere å få førerrett for snøscooter

  - Det bør bli enklere for personer som ikke bor i Norge å få førerrett for snøscooter i Norge. Dette kan gjøre det enklere for norske foretak å benytte utenlandske arbeidere i sesongarbeid innen turistnæringen. Trafikksikkerheten ivaretas ved at

 • Grønne førerkort fortsatt gyldige ved besøk i Norge

  - Nordmenn bosatt i utlandet skal fortsatt kunne bruke sine gamle norske førerkort ved besøk i Norge. Vi ønsker med dette å fjerne usikkerhet som gjeldende regler har skapt for en del nordmenn bosatt i utlandet om hvordan de kan kjøre ved besøk i

Til toppen