Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 80121-80140 av 80637 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Samfunnssikkerhetsavdelingen

  Samfunnssikkerhetsavdelingen (SAM) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Øistein Knudsen jr.

 • Klimaavdelingen

  Avdelingen har ansvar for internasjonalt arbeid, klima- og skogprosjektet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud

 • Ekspedisjonssjef Therese Steen

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 40 43

 • Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

  Tolkningsuttalelser om ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område, se Tolkningsuttalelser om oreigningsloven

 • Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF)

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Utviklingsministeren har ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet i alle regioner utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. I tillegg har han ansvaret for  utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale

  Tiltredde: 22.01.2019

  E-post: [email protected]

  Telefon: +47 23 95 00 00

 • Sivilavdelingen

  Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet og har ansvaret for blant annet rettshjelp, advokatregelverket, voldsoffererstatning og konfliktrådsordningen. Avdelingen har det overordnede ansvaret for domstolene.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Fredrik Bøckman Finstad

 • Folkehelse

  Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en

 • Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF)

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad.

  Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringa sin landbruks- og matpolitikk.

  Tiltredde: 22.01.2019

 • Kontakt Justis- og beredskapsdepartementet

  Besøksadresse Gullhaug Torg 4A, Oslo Se kart og informasjon om adkomst Postadresse Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Varelevering Justis- og beredskapsdepartementet [Kontaktperson] Varemottak Akersgata 59 0180 Oslo Telefon Sentralbord 22 24 90

 • Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

 • Ny stortingsmelding om forvaltningsplanene for våre viktigste havområder

  Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om forvaltningsplanene for havområdene Lofoten-Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak. I meldingen vil Regjeringen legge fram en revidering av forvaltningsplanen for

 • Statlig arbeidsgiverpolitikk

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

 • Etter 22. juli

  22. juli 2011 ble Norge rammet av terror. 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Mange mistet en av sine kjære. For de som overlevde terroren i regjeringskvartalet eller på Utøya er minnene og følelsene sterke. Her har vi samlet

 • Utviklingssamarbeid

  Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende:

 • UngIDag - utvalg for barn og unge

  UngIDag er et offentlig utvalg som har sett på likestillingsutfordringer barn og unge møter i hverdagen. Utvalget ble satt ned 4. mai 2018 og de leverte sin NOU 14. november 2019.

 • Saksgang: Regjeringens arbeid for å bekjempe mobbing

  Regjeringen gjennomfører en rekke nye tiltak for å bekjempe mobbing. Arbeidet for å skape gode og trygge miljøer for barn og unge må starte allerede i barnehagen.

 • Statssekretær Julie Kristine Kordahl (KrF)

  Statssekretær Julie Kristine Kordahl

  Permisjon fra: 8. april 2019

  Tiltredde: 22.01.2019

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22249104

  Mobil: 90089528

 • Etater og virksomheter

  Oversikt over Justis- og beredskapsdepartementets underliggende etater og virksomheter.

 • Utarbeiding av ny idrettsmelding

  Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med en melding til Stortinget om den statlige idrettspolitikken. Meldingen skal drøfte viktige veivalg i idrettspolitikken, herunder sentrale mål, målgrupper og statens rolle i idrettspolitikken.

 • Partnerdrapsutvalget

  Utvalg som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Utvalgets innstilling skal leveres innen september 2019.

Til toppen