Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 80981-81000 av 83828 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Funksjonshemmede skaper sine egne arbeidsplasser

  Den norske IT-veien - Bit for bit Funksjonshemmede skaper sine egne arbeidsplasser IKON AS, som står for Informasjonsteknologisk konsulentnettverk, ble nylig stiftet. Firmaet er basert på den grunnleggende idéen om at funksjonshemmede ønsker

 • Store kostnader ved dårlig sikkerhet

  Den norske IT-veien - Bit for bit Store kostnader ved dårlig sikkerhet "Tapte syv milliarder" het det i en avisoverskrift for en tid tilbake. Storbanken ga en aksjemegler sparken som følge av tapene. Hvordan tapet skjedde er ikke klart, men trolig

 • IT i norsk møbelindustri

  Den norske IT-veien - Bit for bit IT i norsk møbelindustri Norsk møbelbransje har fått frem felles edb-baserte styringsverktøy for økonomi, ordre og produksjon som bidrar til økt konkurranseevne og verdiskaping. Nye systemer for ordre- og

 • Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter - OFU

  Den norske IT-veien - Bit for bit Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter - OFU Ordningen med OFU-kontrakter er en avtale mellom en offentlig etat og en norsk bedrift, der bedriften skal utvikle et produkt eller en løsning med utgangspunkt i

 • Satelittnavigerte ambulanser

  Den norske IT-veien - Bit for bit Satelittnavigerte ambulanser Ambulansetjenesten i Vestfold har i dag installert et satellittbasert navigasjonssystem som hjelper sjåføren til å finne raskere fram ved utrykning. En GPS satellittmottaker (Global

 • 2. Muligheter og perspektiver

  Den norske IT-veien - Bit for bit 2. Muligheter og perspektiver 2.1 Vekst og verdiskaping Informasjonsteknologien må brukes til å skape helt nye produkter og tjenester, forenkle organiseringen av produksjon og administrasjon og til å effektivisere

 • 2.2 Hva skjer med avstandene?

  Den norske IT-veien - Bit for bit 2.2 Hva skjer med avstandene? Informasjonsteknologien reduserer ulempene ved store avstander. Det må utnyttes for å skape nye arbeidsplasser i distriktene. Distriktene må utnytte informasjonsteknologien til å få

 • Offisielt fra statsråd 19 . januar 1996

  Offisielt fra statsråd 19. januar 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. januar 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet St meld nr 24 (1995-96) Om organiseringen av Norges

 • 2.6 Personvern og sårbarhet

  Den norske IT-veien - Bit for bit. 2.6 Personvern og sårbarhet Informasjonsteknologien forenkler hverdagen, men legger ut spor som reiser spørsmål om personvernet ivaretas. I noen situasjoner er det konflikt mellom personvernhensynet og behovet for

 • Elektronisk sjøvei gir industriell verdiskapning i Norge

  Den norske IT-veien - Bit for bit Elektronisk sjøvei gir industriell verdiskapning i Norge Norge har en ledende posisjon internasjonalt på digital kartteknologi og satellittposisjoneringssystemer. Statens kartverk er i ferd med å etablere den

 • Chicago-Kent Law School

  Den norske IT-veien - Bit for bit Chicago-Kent Law School Biblioteket ved Chicago-Kent Law School mottok en gave som bestod av Folkeforbundets dokumenter. Mange av dokumentene var på papir som var i ferd med å gå i oppløsning. Det var bare forskere

 • Dokumentasjonsprosjektet

  Den norske IT-veien - Bit for bit Dokumentasjonsprosjektet Ved de fire universitetene i Norge finnes mange museer og samlinger, som inneholder informasjon om et bredt spekter av norsk språk og kultur. Noen er godt kjent, som Vikingskipshuset på

 • Noen viktige ord og uttrykk

  Den norske IT-veien - Bit for bit Noen viktige ord og uttrykk cd-rom Kompaktplate med innhold tilrettelagt for avlesning av datamaskin. Kan inneholde store mengder med tekst og i tillegg også lyd, bilder og video. EDI-meldinger Strukturerte og

 • 1. Revolusjonen vi lever...

  Den norske IT-veien - Bit for bit 1. Revolusjonen vi lever midt oppe i Informasjonsteknologien er en drivkraft som vil endre vår hverdag og vårt samfunn like gjennomgripende som den industrielle revolusjon i sin tid gjorde. I virkeligheten lever vi

 • Den norske IT-veien: Bit for bit

  Rapport fra Statssekretærutvalget for IT, januar 1996

  Rapport fra Statssekretærutvalget for IT Den norske IT-veien. Bit for bit.

 • M-7/1996 - Tilskudd til rydding av frukttrefelt 1996

  R-449 (18.01.1996)

  Rundskriv M-7/1996 R-449 Saksnr. 1996/00258 18. januar 1996 Til fylkesmennene, landbruksavdelinga og kommunane Tilskott til rydding av frukttrefelt 1996 Ved jordbruksoppgjeret i 1995 blei det sett av 2 mill. kroner til ordninga for 1996. Ordninga er

 • M-4/1996 - Utbetaling av tilskudd til nydyrking grøfting og jordbruksveier i 1996 (kap. 1140 og 1142)

  R-446 (18.01.1996)

  Rundskriv M-4/1996 R-446 Saksnr. 1996/00171 18. januar 1996 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingene Utbetaling av tilskudd til nydyrking, grøfting og jordbruksveger 1996 (kap. 1140 og kap. 1142) Tidligere år er landbruksavdelingene gitt utbetalings

 • Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82

  Tilsvarer tidligere rundskriv T-5/92, med visse endringer/suppleringer, bl.a. når det gjelder: Snøscooterkjøring for funksjonshemmede Motorferdsel i reiselivssammenheng Kommunale planer for motorferdsel Du kan også laste ned rundskrivet

 • Offisielt fra statsråd 12 . januar 1996

  Offisielt fra statsråd 12. januar 1996 12. januar 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. januar 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Forsvarsdepartementet St prp nr 30 (1995-96) Om visse endringer i Hærens

 • M-6/1996 - Retningslinjer for tuberkulintesting av råner før og etter innsett på avlsstasjon

  R-448 (11.01.1996)

  Rundskriv M-6/1996 R-448 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/00037 29. januar 1996 Retningslinjer for tuberkulintesting av råner før og etter innsett på avlsstasjon 1 Testing jfr. instruks for kontroll med dyr

Til toppen