Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 81301-81320 av 82685 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statistisk sentralbyrå

  Statistisk sentralbyrå utarbeider og gir ut offisiell statistikk i Norge, i tillegg til å drive en betydelig forskningsvirksomhet.

  Nettside: https://www.ssb.no/

 • Tolkningsuttalelser om eierseksjonsloven

 • Avdelingsdirektør Sara Elisabeth Nordahl Bruvoll

  Seksjon for uføreytelser og internasjonale saker (SUI), Velferdspolitisk avdeling

  Telefon: 22 24 85 00

 • CO2-håndtering

  Regjeringen vil bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂ og har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologispredning i et internasjonalt

 • Ekspedisjonssjef Knut Hauge

  Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

  E-post: [email protected]

  Telefon: 23 95 03 11

 • Inkluderingsdugnaden

  Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

 • Regionreform

  1. januar 2020 er det 11 fylker i Norge, inkludert Oslo.

 • Helseberedskap

  Helseberedskapens formål er å verne befolkningens liv og helse, og sørge for medisinsk behandling, pleie og omsorg til berørte personer i kriser og krig. Folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenesten, er sammen med planlegging og øvelser,

 • Seniorrådgivar John Olav Kroken

 • Yrkestransport

  For å kunne drive yrkestransport med motorvogn og med fartøy i rute må man ha løyve. Løyveordningen sikrer trygg og tjenlig transport for brukerne og like konkurransevilkår mellom transportutøvere i EØS-markedet.

 • Idrettsanlegg.no

  Publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg.

 • Ledige stillinger i JD

  Listen nedenfor inneholder de stillingene som for tiden er utlyst i JD. Hvis du skal søke jobb i Justis- og beredskapsdepartementet, må du registrere din søknad på Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske

 • Kommunal planlegging

  Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger.

 • Melding om rikets tilstand

  Etter at Kongen har lest trontalen ved Stortingets åpning, får Stortinget seg forelagt en melding om rikets tilstand. Utdrag av denne fremføres av ett av regjeringsmedlemmene, vanligvis den yngste statsråden. Meldingen er en gjennomgang av

 • Statens pensjonsfond utland

  Statens pensjonsfond ble opprettet som en overbygning over det som tidligere var Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Fondet består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av

  Nettside: https://www.nbim.no/

 • Bilder

  Flere bilder av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

 • Om Kulturdepartementet

  Kultur- og likestillingsministeren er departementets sjef og politiske leder. Statsråden har to statssekretærer og en politisk rådgiver som begge er politisk utnevnt. Departementsråden er øverste faste embetsmann og departementets administrative

 • Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

  Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon. Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor,

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Jan Hjelle

 • Norges statsministre

  På denne tidslinjen får du en oversikt over statsministre fra 1814 og frem til i dag. Du kan også lese den enkelte statsminister sin biografi.

 • Økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA)

  Økonomi- og administrasjonsavdelingen ivaretar departementets administrative oppgaver og utfører fellesfunksjoner

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik

Til toppen