Historisk arkiv

Endringer i statsbudsjettet for 2002 og en del andre saker på Samferdselsdepartementets område

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Blant annet om Luftfartsverket økonomi, rassikring, omorganisering i Statens vegvesen, ny utredning om Trondheimspakka, framskynding av E6 gjennom Østfold, delvis bompengefinansiering av Listerpakka, skole- og studentrabatt og framskynding av dobbeltspor mellom Sandvika og Asker. (07.05.02)