Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 72561-72580 av 103209 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norsk miljøteknologi til Kina

  20.04.2006 Nyhet Miljøverndepartementet

  Miljøvernminister Helen Bjørnøy hadde møte 19.april med Sør-Trøndelag fylkeskommune, representert ved varaordfører Beate Dahl Eide. Tema var norsk-kinesisk miljøteknologisamarbeid mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Chongqing. Statsråden

 • Landbruk, likestilling og utvikling

  20.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruk: Landbruks- og matdepartementet arrangerer sammen med FAO, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag et europeisk seminar om kjønnssensitiv statistikk for å analysere endring og utvikling i landbrukssektoren.

 • Vil ukultur i kommunene til livs

  20.04.2006 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga er bekymret over de uheldige enkeltsakene som er avdekket i media i løpet av vinteren, og inviterer nå til seminar om etikk i kommunesektoren.

 • Stoltenberg congratulates Prodi

  20.04.2006 Pressemelding Statsministerens kontor

  Norway's Prime Minister Jens Stoltenberg has sent the following message of congratulation to Mr. Romano Prodi, after Mr. Prodi's victory in the Italian parliamentary elections.

 • Statsministeren gratulerer Prodi

  20.04.2006 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Jens Stoltenberg har sendt hilsen til Romano Prodi, som er erklært som vinner av valget i Italia.

 • Konferanse om kulturlov

  20.04.2006 Pressemelding Kultur- og kirkedepartementet

  Kultur- og kirkeminister Trond Giske har invitert en rekke sentrale foredragsholdere til en kulturlovkonferanse fredag 21. april på Black Box Teater i Oslo.

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet undertegner rammeavtale med KS om etablering av ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV)

  20.04.2006 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Avtalen, som blir undertegnet fredag 21. april, er en viktig milepæl i gjennomføringen av reformen, og markerer at NAV er en samarbeidsreform mellom stat og kommune.

 • 11 nye frivillighetssentraler

  20.04.2006 Pressemelding Kultur- og kirkedepartementet

  Kultur- og kirkedepartementet gir i overkant av 2 millioner kroner i støtte for å opprette 11 nye frivillighetssentraler fordelt på ni fylker. - Frivillighetssentralene har gjort det lettere for folk å engasjere seg i frivillig arbeid, og de har

 • Klaseammunisjon — fakta og feiloppfatninger

  20.04.2006 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Debatten i media har vært preget av mangelfull informasjon, både når det gjelder hva klaseammunisjon egentlig er og hva en bør fokusere på for å løse de humanitære problemene for sivilbefolkningen under og etter en konflikt.

 • Statskog satser millioner på ryper

  20.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog SF og Norskog i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Norsk institutt for naturforskning starter et femårig samarbeidsprosjekt for å få mer kunnskap om forvaltning av rype og skogsfugl.

 • Norwegian Special Envoy Jon Hanssen-Bauer still in Sri Lanka

  20.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  The Norwegian Special Envoy to the peace process in Sri Lanka, Mr. Jon Hanssen-Bauer, is still in Sri Lanka to continue the dialogue with the Government of Sri Lanka and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in regard to a meeting in

 • Skogbruk: Sterk nedgang i innmålt tømmer

  20.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skogbruk: De foreløpige avvirkningstallene fra Statens Landbruksforvaltning viser at innmålingen av tømmer i februar 2006 falt markant både i forhold til måneden før og i forhold til februar i 2005.

 • Mat: Ferskt lam heile året

  20.04.2006 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Mat: Eit pionérprosjekt i Rogaland har som mål å by fram ferskt lammekjøt heile året. Til nå har dette vore eit typisk sesongprodukt på hausten. I desse dagar blir dei første lamma av rasen Dorset fødde.

 • Olje- og energiministerens oppsummering etter de første seks måneder

  20.04.2006 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiministeren tar et lite tilbakeblikk og ser hva vi har oppnådd i løpet av disse månedene i forhold til regjeringserklæringen (20.04.06).

 • Spesialutsending Jon Hanssen-Bauer fortsatt på Sri Lanka

  20.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Hanssen-Bauer fortsetter dialogen med partene med sikte på å få dem til å møtes i Genève så fort som mulig. (21.04.06)

 • Jordbruk: Samarbeid i beitesesongen

  20.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruk: Beitesesongen nærmer seg, og da er det mulig for melkeprodusenter å samarbeide. Ellers er hovedregelen at melkeproduksjonen skal foregå på den landbrukseiendommen som kvoten tilhører.

 • Fra statsministerens program uke 16

  19.04.2006 Pressemelding Statsministerens kontor

  Pressemelding Nr.: 49-06 Dato: 19.04.06 Priv. til red: Fra statsministerens program uke 16 Statsministeren og statsrådene har normalt disse faste postene i ukeprogrammet: regjeringskonferanse på Statsministerens kontor mandag og torsdag kl. 12.15,

 • Burma-forskrifta er oppdatert

  19.04.2006 Nyheit Utenriksdepartementet

  UD har endra forskrifta om særlege tiltak mot Burma, mellom anna er våpenembargoen utvida. Endringane kjem som følgje av endringar i EU sine tiltak mot Burma.

 • Riis-Johansen møter reiselivsnæringen

  19.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen er i dag hovedinnleder på seminar for Reiselivsnæringen i Bergen, i regi av NHO Reiseliv. Han tar bl.a. opp sentrale problem-stillinger knyttet til samarbeid mellom primærnæringene og reiselivet.

 • Statskog: 30 nye naturreservater på statens grunn

  19.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog: Det ble i 2005 opprettet 30 nye naturreservater på Statskogs grunn. Disse hadde et samlet areal på 405 km2, hvorav 125 km2 er produktivt skogareal.