Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 72681-72700 av 103209 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Mat: Bedre kjøkkenhygiene

  06.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mat: Omsetningsrådet, som er finansiert av norske bønder, bevilger nå 3,5 millioner kroner til en opplysningskampanje som skal gi bedre hygiene på kjøkkenet.

 • Mat: Beskyttede betegnelser i EU

  06.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mat: Nye forordninger om beskyttede betegnelser i EU ble vedtatt av Rådet 20.03.06. Hovedsakelig medfører de nye forordningene en opprydning i forhold til 3. land som følge av resultatene av en panelsak i WTO høsten 2005.

 • Konferanse: Risiko og sikkerhet i transportsektoren

  06.04.2006 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Norges forskningsråd og forskningsprogrammet "Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT- programmet" inviterer til konferanse onsdag 19. april 2006 i Regjeringskvartalet. Tema er forskning om transportrisiko og risikohåndtering innen

 • Ledigheten under 3 prosent

  06.04.2006 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  - Ledigheten er nå under tre prosent, og mulighetene til å finne jobb for arbeidssøkerne er meget gode, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en kommentar til Aetats ledighetstall for mars.

 • Mat: Lokal mat på menyen

  06.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mat med særpreg og sterk lokal forankring står på menyen når Landbruks- og matdepartementet, Matmerk og Rica Hotels i dag presenterer et nytt samarbeidsprosjekt mellom landbruk og reiseliv.

 • Norsk genressurssenter: Tore Skrøppa ny leder

  06.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norsk genressurssenter opprettes fra 01.07.06. Senteret får en sentral rolle i arbeidet med bevaring, bærekraftig bruk og utvikling av genressursene i Norge. Det er nå klart at Tore Skrøppa skal lede den nye enheten.

 • Reindrift: Bedre sikring av arealbehov

  05.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Reindrift: Det vil bli satt i gang prosesser for bedre å sikre reindriftens arealbehov, der også andre samfunnssektorer vil bli trekt inn.

 • Reindrift: Nytt reindriftsstyre oppnevnt

  05.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Reindrift: Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har i dag i henhold til reindriftsloven § 6 oppnevnt nytt reindriftsstyre for perioden 2006-2009. Blant medlemmene er Ottar Befring utpekt som leder og Margreta Påve Kristiansen som

 • International Development Minister Erik Solheim to Sri Lanka

  05.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  The Minister will have talks with President Rajapakse, and they are going to discuss the assurances given in Geneva by the parties, the Government of Sri Lanka and the Liberation Tigers of Tamil Eelam, on the implementation of the Ceasefire

 • Møte med ESA om differensiert arbeidsgiveravgift

  05.04.2006 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen er nå i dialog med ESA om en gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift i Norge. I den anledning møter finansminister Kristin Halvorsen og kommunal- og regionalminister Åslaug Haga ESAs president Bjørn Grydeland i Oslo, fredag

 • Vil sette dagsorden for miljø internasjonalt

  05.04.2006 Nyhet Miljøverndepartementet

  - Norge skal være en pådriver i det internasjonale miljøarbeidet, og skyve på for at miljøet kommer tydeligere frem på den internasjonale dagsordenen. Miljø skal inn i andre politikkområder, som utviklingspolitikken, og få en sterkere plass, sa

 • Samferdselsminister Liv Signe Navarsete: Meir tilgjengeleg kollektivtransport - for alle!

  05.04.2006 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Informasjonskart for svaksynte, haldeplassar tilpassa funksjonshemma, heis og direkte innsteg i buss, trikk og jernbanevogn. Dette er nokre av ei rekkje tiltak for å gjere kollektivtransporten meir tilgjengeleg for alle grupper av trafikantar.

 • Søknader til stilling som prosjektleiar for eit opplevingssenter for pop og rock i Trøndelag

  05.04.2006 Pressemelding Kultur- og kirkedepartementet

  Kultur- og kyrkjedepartementet har motteke 24 søknader til stillinga som prosjektleiar for eit opplevingssenter for pop og rock i Trøndelag.

 • Reindrift: Gode priser for reinkjøtt

  05.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Reindrift: Markedet for kvalitetskjøtt av rein er nå svært godt. Prisen til reineierne har den siste sesongen økt betydelig. - Markedet har for alvor fått øynene opp for hvilket unikt produkt dette er, sier landbruks- og matminister Terje

 • Kulturlandskap under plast

  05.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kulturlandskap: Er dyrking av frukt og bær under plast ødeleggende for opplevelsen av kulturlandskapet? Spørsmålet er om dette kan få konsekvenser for turistnæringen.

 • Torturovervåkingskomiteens endelige rapport

  05.04.2006 Pressemelding Justis- og politidepartementet

  Europarådets torturovervåkningskomités konstaterer at det er generelt god standard i norske politiarrester, fengsler og andre institusjoner. Komiteen merker seg forbedringer på en del områder siden forrige besøk, men har fortsatt kritiske

 • Nytt videreutdanningstilbud for barnehagene

  05.04.2006 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Flere utdanningsveier skal kunne føre til stilling som pedagogisk leder i barnehagene.

 • Utenriksministerens møter med Peter Mandelson og Javier Solana i Brussel

  05.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  På bakgrunn av forestående WTO-møter i Geneve i slutten av april vil utenriksministeren ha et møte med handelskommissær Peter Mandelson fredag 7. april i Brussel. Det tas også sikte på et møte med HR Javier Solana. (06.04.06)

 • Utviklingsminister Erik Solheim reiser til Sri Lanka

  05.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Solheim vil mellom anna ha samtalar med president Mahinda Rajapakse. Dei vil drøfte gjennomføringa av garantiane styresmaktene i Sri Lanka og LTTE gav i felleserklæringa i Genève då dei møttes for å diskutere implementeringa av våpenkvileavtalen

 • Innvandringsnytt nr. 13 - 5.4.2006

  05.04.2006 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Nyhetsbrev om norsk flyktning- og integreringspolitikk