Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 136881-136900 av 142965 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Magnar Alsaker utnevnt til ny avdelingsdirektør

  22.12.1995 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Samferdselsdepartementet 22. desember 1995 Samferdselsdepartementet: MAGNAR ALSAKER UTNEVNT TIL AVDELINGSDIREKTØR Magnar Alsaker er i statsråd i dag utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, der han skal

 • Faggruppe for tang og tare

  22.12.1995 Pressemelding Fiskeridepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Fiskeridepartementet NR. 83/95, 22. desember 1995 FAGGRUPPE FOR TANG OG TARE Regjeringa har skipa ei breidt samansett sentral faggruppe som skal utarbeide ei langsiktig forvaltingsplan for tang og tare. Plana skal leggje

 • Endringer i garantilottordningen

  22.12.1995 Pressemelding Fiskeridepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Fiskeridepartementet NR. 82/95, 22. desember 1995 ENDRINGER I GARANTILOTTORDNINGEN Regjeringen har fastsatt endringer i ordningen med garantilott for fiskere med sikte på å bringe regelverket bedre i samsvar med ordningens

 • Utredninger om jernbanetunnel under Gamlebyen

  21.12.1995 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Samferdselsdepartementet 21. desember 1995 UTREDNINGER OM JERNBANETUNNEL UNDER GAMLEBYEN Samferdselsdepartementet har i dag, i samråd med Miljøverndepartementet, fastsatt et program for utredning av konsekvenser ved

 • Ny produktivitetsavtale for flygeleiarane sikrar stabile forhold i luftfarten

  21.12.1995 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Samferdselsdepartementet 21. desember 1995 Statssekretær Torstein Rudihagen: NY PRODUKTIVITETSAVTALE FOR FLYGELEIARANE SIKRAR STABILE FORHOLD I LUFTFARTEN - Det er positivt at Luftfartsverket og organisasjonane til

 • Radiodekning i Barentshavet

  20.12.1995 Pressemelding Fiskeridepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Fiskeridepartementet NR. 77/95, 20. desember 1995 RADIODEKNING I BARENTSHAVET - Eg er glad for behandling i Stortinget av spørsmålet om radiodekning i Barentshavet, og prosessen vil no gå vidare med sikte på ei snarleg

 • Opphevelse av økonomiske sanksjoner mot Den føderale republikk Jugoslavia (Serbia og Montenegro)

  20.12.1995 Pressemelding Utenriksdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Utenriksdepartementet 20. desember 1995 Opphevelse av økonomiske sanksjoner mot Den føderale republikk Jugoslavia (Serbia og Montenegro) Utenriksdepartementet har i dag ved forskriftsendring gjort vedtak om opphevelse av de

 • Endra reglar for produksjonsstans for lakseoppdrettarane i Finnmark

  20.12.1995 Pressemelding Fiskeridepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Fiskeridepartementet NR. 78/95, 20. desember 1995 ENDRA REGLAR FOR PRODUKSJONSSTANS FOR LAKSEOPPDRETTARANE I FINNMARK Fiskeridepartementet har endra reglane for gjennomføring av produksjonsstansen for oppdrett av laks for

 • Ny læreplan for grunnskolen

  20.12.1995 Pressemelding Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Informasjonssjef Marit Viggen, telefon 22 34 74 09, privat 22 56 55 51 Informasjonskonsulent Jon Aarekol, telefon 22 34 74 17, privat 22 22 44 84 Nr. 103-95, 20. desember 1995

 • Samarbeid mellom forsvarsdepartementene i Norge og Russland om forsvarsrelaterte miljøspørsmål

  20.12.1995 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Forsvarsdepartementet Nr. 104/95 Dato: 20.12.95 SAMARBEID MELLOM FORSVARSDEPARTEMENTENE I NORGE OG RUSSLAND OM FORSVARSRELATERTE MILJØSPØRSMÅL Norske myndigheter er opptatt av forurensningsproblemene i våre nærområder.

 • Flytting av tungt vedlikehald av SAS-fly - frå Fornebu til Gardermoen

  20.12.1995 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Samferdselsdepartementet 20. desember 1995 Samferdselsminister Kjell Opseth om: FLYTTING AV TUNGT VEDLIKEHALD AV SAS-FLY - FRÅ FORNEBU TIL GARDERMOEN Vedtaket i SAS-styret om at det tunge vedlikehaldet av SAS-fly skal

 • Regulering av hysefisket

  20.12.1995 Pressemelding Fiskeridepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Fiskeridepartementet NR. 76/95, 20. desember 1995 REGULERING AV HYSEFISKET Fiskeridepartementet har fastsett regulering av hysefisket med konvensjonell reiskap nord for 62. graden i 1996. Hysebestanden er inne i ei god

 • Foredrag for Flyktningerådets representantskap

  19.12.1995 Tale/innlegg Kommunal- og arbeidsdepartementet

  Statsråd Gunnar Berge Kommunal- og arbeidsdepartementet Foredrag for Flyktningerådets representantskap tirsdag 19. desember 1995: Kjære venner. Den tilstundende jule- og nyttårshøytiden gir anledning til ettertanke. Hva har skjedd i året som gikk,

 • -Liten sannsynlighet for feilmåling

  19.12.1995 Pressemelding Justis- og politidepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Justisdepartementet 19. desember 1995 Politiets laserfartsmåler: -Liten sannsynlighet for feilmåling Alt i alt er sannsynligheten for å måle feil meget liten, selv når instrumentet blir brukt på en uheldig måte. Det er

 • Økt vilje til utvidet samarbeid om miljøvern i Barentsregionen

  19.12.1995 Pressemelding Miljøverndepartementet

  PRESSEMELDING Miljøverndepartementet 19. desember 1995 ØKT VILJE TIL UTVIDET SAMARBEID OM MILJØVERN I BARENTSREGIONEN Det 2. miljøvernministermøtet under Barentsrådet ble holdt i Rovaniemi i Finland sist uke. Den norske delegasjon ble ledet av

 • Kjemikalier mistenkt for å ha hormoneffekter

  19.12.1995 Pressemelding Miljøverndepartementet

  PRESSEMELDING Miljøverndepartementet 19. desember 1995 Kjemikalier mistenkt for å ha hormoneffekter Mistanken om hormoneffekter av enktelte kjemikalier gir grunn til sterk bekymring. Konsekvensene kan være så alvorlige at vi ikke kan vente til

 • Medlemmer i Eksportutvalget for fisk

  19.12.1995 Pressemelding Fiskeridepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Fiskeridepartementet NR. 75/95, 19. desember 1995 MEDLEMER I EKSPORTUTVALET FOR FISK Fiskeridepartementet har nemnt opp representantar i Eksportutvalet for fisk for perioden 1. januar 1996 til 1. januar 1998. Medlemene

 • Nikkelverket i Petsjenga: Kontraktsforhandlingene forhåpentlig ferdige til nyttår

  19.12.1995 Pressemelding Miljøverndepartementet

  PRESSEMELDING Miljøverndepartementet 19. desember 1995 NIKKELVERKET I PETSJENGA: KONTRAKTSFORHANDLINGENE FORHÅPENTLIG FERDIGE TIL NYTTÅR Moderniseringsprosjektet for nikkelverket i Petsjenga er kommet i stand på grunnlag av en internasjonal

 • Enighet om multilateralt eksportkontroll-forum for konvensjonelle våpen og sensitiv høyteknologi

  19.12.1995 Pressemelding Utenriksdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Utenriksdepartementet 19. desember 1995 Enighet om multilateralt eksportkontroll-forum for konvensjonelle våpen og sensitiv høyteknologi På et internasjonalt møte på embedsnivå i Wassenaar (Haag) 18.-19.desember 1995 er det

 • Bruk av e-post i statsforvaltningen

  19.12.1995 Pressemelding Administrasjonsdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Administrasjonsdepartementet Nr. 36/95 Dato: 19.12.95 Bruk av e-post i statsforvaltningen Invitasjon til presseseminar i Plenumssalen, R4 torsdag 21. desember kl. 10.00 - 11.30. Departementene og andre deler av

Til toppen