Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 136961-136980 av 142965 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Sysselsetting i fokus for internasjonal konferanse i Oslo

  06.12.1995 Pressemelding Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Informasjonssjef Marit Viggen, telefon 22 34 74 09, privat 22 56 55 51 Informasjonskonsulent Jon Aarekol, telefon 22 34 74 17, privat 22 22 44 84 Nr. 098-95, 6. desember 1995

 • Nye virkemidler i husdyrkonsesjonsloven

  06.12.1995 Pressemelding Landbruksdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Landbruksdepartementet 6. desember 1995 Nye virkemidler i husdyrkonsesjonsloven Landbruksdepartementet foreslår nå å endre lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold (husdyrkonsesjonsloven) slik at det åpnes for

 • FN-avtalen bør snarest tas i bruk

  05.12.1995 Pressemelding Fiskeridepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Fiskeridepartementet NR. 70/95, 5. desember 1995 Fiskeriminister Jan Henry T. Olsen i FNs generalforsamling: -FN-AVTALEN BØR SNAREST TAS I BRUK - Det gleder meg at så mange land i går underskrev FN-avtalen om

 • Prime Minister Gro Harlem Brundtland: In memory of Yitzhak Rabin

  05.12.1995 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  In memory of Yitzhak Rabin Nobel Institute, Oslo, 5 December 1995 (pdf)

  Av: Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland

 • Omstilling under trygghet

  05.12.1995 Tale/innlegg Administrasjonsdepartementet

  Statsråd Nils Totland OMSTILLING UNDER TRYGGHET Faglig politisk konferanse for Forsvaret, Mastemyr, 05.12.1995. Takk for invitasjonen ! Mitt innlegg har tittelen " Omstilling under trygghet" . "Er ikke det

 • Større vekt på omsynet til biologisk mangfald - ved planlegging, utbygging og drift av transportanlegg

  05.12.1995 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Samferdselsdepartementet 5. desember 1995 Samferdselsminister Kjell Opseth: Større vekt på omsynet til biologisk mangfald - ved planlegging, utbygging og drift av transportanlegg Omsynet til biologisk mangfald bør i større

 • Naturvernåret 1995 - avslutningsarrangement

  04.12.1995 Tale/innlegg Miljøverndepartementet

  Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen Naturvernåret 1995 - avslutningsarrangement Ishavskatedralen Tromsø 4. desember 1995 Starten på det europeiske naturvernåret 1995 ble markert i et surt og kaldt vintervær ved Østmarksetra, en av innfallsportene

 • Produksjonsstans for oppdrett av laks

  04.12.1995 Pressemelding Fiskeridepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Fiskeridepartementet NR. 69/95, 4. desember 1995 Produksjonsstans for oppdrett av laks. Fiskeridepartementet har bestemt at det med øyeblikkelig virkning skal innføres produksjons-stans i oppdrettsnæringen. Bakgrunnen er at

 • Arbeidsgruppe skal vurdere virkninger for Narvik

  04.12.1995 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Samferdselsdepartementet 4. desember 1995 Arbeidsgruppe skal vurdere virkninger for Narvik Hvilke virkninger vil det få for Narvik at man gjennomfører endringer av organiseringen av malmtransporten på Ofotbanen? Dette

 • Tiltak for hardt belastete rusmiddelmisbrukere

  04.12.1995 Tale/innlegg Sosial- og helsedepartementet

  Sosialminister Hill-Marta Solberg Åpning av konferansen om tiltak for hardt belastete rusmiddelmisbrukere Tromsø, 4. desember l995. Godt folk! Det er flere gode grunner til at Sosial- og helsedepartementet har innbudt til denne samlingen i Tromsø.

 • Statsråd Kleveland besøker Egypt

  04.12.1995 Pressemelding Kulturdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Kulturdepartementet Kontaktperson: Informasjonssjef Berit Griebenow, tlf.22 34 78 09 Pressemelding 108/95, 04.12.1995 Statsråd Kleveland besøker Egypt Kulturminister Åse Kleveland undertegner en avtale om 30 mill. kroner i

 • Naturvernåret 1995 - Tilbakeblikk på veien videre

  04.12.1995 Pressemelding Miljøverndepartementet

  PRESSEMELDING Miljøverndepartementet 04. desember 1995 Naturvernåret 1995 - Tilbakeblikk på veien videre Etablering av nye nasjonalparksentra og styrking av naturvernet på Svalbard var sentrale temaer for miljøvernminister Thorbjørn Berntsen da han

 • Økonomiske virkemidler for kulturlandskap. Bevaring og bruk

  01.12.1995 Brosjyre/veiledning Landbruksdepartementet

  Økonomiske virkemidler for kulturlandskap. Bevaring og bruk Utgitt av LD sammen med MD (B-283) Publikasjonen kan bestilles fra http://www.nlh.no (Norges Landbrukshøyskole)

 • Stortingsmelding om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering: Læreplan og retningslinjer for fritak

  01.12.1995 Pressemelding Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Informasjonssjef Marit Viggen, telefon 22 34 74 09, privat 22 56 55 51 Informasjonskonsulent Jon Aarekol, telefon 22 34 74 17, privat 22 22 44 84 Nr. 097-95, 1. desember 1995

 • Priv. til red.: Statsministerens program framover

  01.12.1995 Pressemelding Statsministerens kontor

  Priv. til red.: Statsministerens program framover (pdf)

 • NATO's nye generalsekretær. Uttalelse fra utenriksminister Bjørn Tore Godal

  01.12.1995 Pressemelding Utenriksdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Utenriksdepartementet 1. desember 1995 NATO's nye generalsekretær. Uttalelse fra utenriksminister Bjørn Tore Godal På norsk side er man meget tilfreds med utnevnelsen av den spanske utenriksminister Javier Solana som NATO's

 • 1,15 i utjevningsavgift for Nordås Gårdsmeieri

  01.12.1995 Pressemelding Landbruksdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Landbruksdepartementet 1. desember 1995 1,15 i utjevningsavgift for Nordås Gårdsmeieri Utjevningsavgift for melkeprodusent Vingebakken/Nordås Gårdsmeieri ble fastsatt i i Statsråd i dag, til 1,15 kr pr liter melk. - Vi har

 • Høringsrunde om sikringsfondsordninger m.v. for bankene

  01.12.1995 Pressemelding Finans- og tolldepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Finansdepartementet 1 desember 1995 Høringsrunde om sikringsfondsordninger m.v. for bankene Banklovkommisjonens utredning om sikringsfondsordninger m.v. - som ble overlevert Finansdepartementet tirsdag 28. november - blir

 • Final Budget Bill: Strong economic growth

  01.12.1995 Pressemelding Finans- og tolldepartementet

  P r e s s r e l e a s e The norwegian ministry of finance 1. december 1995 Final Budget Bill: Strong economic growth The currrent situation and outlook is broadly in line with the picture presented in the National Budget in October. New information

 • Fag- og timefordelingen i den 10-årige grunnskolen

  01.12.1995 Pressemelding Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

  P R E S S E M E L D I N G Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Informasjonssjef Marit Viggen, telefon 22 34 74 09, privat 22 56 55 51 Informasjonskonsulent Jon Aarekol, telefon 22 34 74 17, privat 22 22 44 84 Nr. 095-95, 1. desember 1995

Til toppen