Historisk arkiv

Forskrift om registrering av dyrka jord som er vanhevda eller ligger unytta

Fastsatt av Landbruksdepartementet 6. juni 1995. Om jord (jordlova). Delegasjon til kommunen, Fylkesmannen, Fylkeslandbruksstyret og Statens Landbruksbank av 6. Juni 1995.

Tilhørende lov