Historisk arkiv

AIM Norway skal vedlikeholde F-35-motorer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Amerikanske myndigheter har i dag bekreftet at motorvedlikehold for F-35 i Europa i fremtiden skal utføres i tre partnerland, Tyrkia, Norge og Nederland. Dette betyr at det norske statsforetaket AIM Norway vunnet frem som en av tre bedrifter som vil kunne utføre vedlikehold for flere hundre av motorene for de nye flyene som vil være i drift til langt etter år 2050.

F-135-motoren, produsert av Pratt & Whitney, er den kraftigste enkeltmotoren som noen gang er montert i et kampfly. Motoren skal brukes i alle de over 3000 F-35-flyene som er planlagt bygget for mer enn 10 land verden over. (Foto: JPO)

- Dette er svært gledelig, og viser nok en gang at norsk industri får anerkjennelse for den kvaliteten og kompetansen de kan levere, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø.

- Her ser vi også et tydelig resultat av det omfattende og langvarige arbeidet som er lagt inn fra departementets side for å fremme norsk industri. Det er fortsatt en lang prosess frem mot etablering, men jeg vil uansett gratulere AIM Norway med den seieren dette faktisk innebærer. Dette er et stort skritt i riktig retning, sier statssekretæren.

Leder for det flernasjonale programkontoret for F-35, generalløytnant Christopher Bogdan, besøkte AIM Norway 30. september i år. Her med programdirektør i det norske kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever (t.h.) (Foto: Endre Lunde, Forsvarsdepartementet)

Norge og de andre partnerlandene i F-35-programmet har lagt opp til at vedlikeholdskapasiteten for F-35 skal bygges opp gradvis etter hvert som antall fly i Europa øker. I følge planen som nå er presentert skal Tyrkia etablere det første motordepotet i 2018, fulgt av Norge og Nederland 2-3 år senere.

- I tillegg til AIM Norway så må jeg jo også gratulere Tyrkia som skal gå foran og etablere et slikt depot. Nå skal vi gå inn i en dialog med partnerskapet for å sikre at denne planen ivaretar våre operative behov i overgangen mellom F-16 og F-35. Kampflyene er helt avgjørende for norsk sikkerhet, og da må vi sikre at systemet rundt er tilstrekkelig for at vi skal kunne bygge opp kapasiteten vår som planlagt.

F-35 skal vedlikeholdes på en annen måte enn forgjengeren F-16, der selve flyet sjelden skal bort fra basen for vedlikehold. Når en del av F-35 trenger vedlikehold vil denne tas ut av flyet og sendes til et sentralt verksted, mens flyet i mellomtiden får en ny del og slik kan fortsette vanlig trening og drift. AIM Norway vil derfor i fremtiden kunne få tilsendt deler av, eller til og med hele motorer fra alle F-35-brukerne i Europa. Selve F-35-motoren er bygget for å kunne deles opp i flere ulike seksjoner som kan byttes ut og vedlikeholdes individuelt for å gjøre denne modellen enklere. De få gangene selve flyet skal vedlikeholdes vil dette gjøres i et verksted i Italia, supplert av britiske verksteder. Hensikten er at dette skal gjøre det mulig for partnerskapet å drifte flåten av F-35 på en mest mulig effektiv måte.

- Motor og tungt skrogvedlikehold som er bekreftet nå er også bare første trinn i prosessen, så det vil også komme nye muligheter for norsk industri innen andre typer vedlikehold i tiden fremover. Her må industrien derfor være aktive og vise hva de kan tilby partnerskapet, sier statssekretær Øystein Bø.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per desember 2014)

• Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
• Anskaffelsen er beregnet å koste 66,2 milliarder reelle 2014-kroner.
• De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse er under bygging skal leveres i USA i 2015 mens de to siste leveres i 2016.
• Stortinget gav i 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018, fulgt av fullmakt til ytterligere seks for levering i 2019 i desember 2014. Samlet er det gitt fullmakt til anskaffelse av 22 fly, inkludert fly til treningsformål.