Historisk arkiv

Anskaffelse av nye stridsvogner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen vil kjøpe nye stridsvogner, og det er to leverandører som er aktuelle for levering av stridsvogner til Norge.

Stortinget vedtok i Landmaktsutredningen (Innst. 50 S (2017-2018)) at det skulle settes i gang et anskaffelsesprosjekt for stridsvogner, som skulle legges frem for godkjenning i Stortinget i 2021. Det ble gjort og arbeidet pågår i henhold til fastsatt plan.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en av våre gamle stridsvogner.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en av våre gamle stridsvogner.

Det ble i utgangspunktet jobbet ut i fra ni ulike konsepter. Etter grundige vurderinger satt man til slutt igjen med to konsepter – (1) nye stridsvogner eller (2) oppgradering av dagens Leopard 2 til en standard som tilsvarer helt nye stridsvogner, i kombinasjon med anskaffelse av noen helt nye vogner for å øke antallet.

Vi vil komme tilbake til Stortinget med forslag på antall stridsvogner, kostnadsramme og en tidsplan. I den nye Langtidsplanen har vi sagt at de nye stridsvognene skal være på plass i 2025, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I Landmaktutredningen ble det avdekket at oppgraderingen som var planlagt gjennom prosjekt 5050 ikke ville gi tilstrekkelig beskyttelse mot ny ammunisjon som opponentene har og heller ikke gi oss tilstrekkelig kommunikasjon slik at stridsvognene kunne opptre som en del av en helhet i brigadesystemet. Dette vil bli ivaretatt i det nye prosjektet det jobbes med nå.

Leopard 2 fra Tyskland er et av alternativene.
Leopard 2 fra Tyskland er et av alternativene. Foto: Forsvaret i Nederland

-Det er gjennomført et grundig konseptarbeid hvor det også er gjennomført markedsanalyser. Arbeidet har også gjennomgått ekstern kvalitetssikring. Analysene har avdekket at det er to potensielle stridsvogntyper som er aktuelle for Norge. Det står mellom tyske Leopard 2 eller sørkoreanske K2 Black Panther. Derfor vil forprosjektfasen videreføres med utgangspunkt i disse to kandidatene, sier forsvarsministeren.

Stridsvognen Black Panther, fra Sør-Korea, er at annet alternativ for nye stridsvogner.
Stridsvognen Black Panther, fra Sør-Korea, er at annet alternativ for nye stridsvogner.

Forsvarsdepartementet vil nå gjennomføre en myndighetsdialog med tyske og sør-koreanske myndigheter, blant annet for å vurdere mulighetene for forsvarsindustrielt samarbeid og tilgang til marked for norske produkter til leverandørlandenes respektive forsvar.

Med den stridsvognanskaffelsen som regjeringen legger opp til og vil komme tilbake til Stortinget med i 2021 vil Norge få en moderne og forbedret kapasitet som vil bidra til å styrke forsvarsevnen.