Historisk arkiv

Norske militære bidrag internasjonalt i 2022

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Her er en oversikt over hva Norge planlegger å bidra med i internasjonale operasjoner og internasjonal innsats i 2022.

I 2022 vil Forsvaret videreføre internasjonale bidrag med hovedvekt på innsats som direkte styrker NATOs evne til kollektivt forsvar.

 

NATOs beredskapsstyrker, fremskutte styrker og Cooperative Deployment
Norge viderefører deltakelse i NATO Response Force (NRF) og NATOs fremskutte bidrag i Baltikum, enhanced Forward Presence (eFP). For 2022 videreføres et mekanisert infanteri-kompani på om lag 120 personer. Størrelsen på bidrag i eFP nedjusteres i perioder med større landbidrag på høy beredskap i NRF. Norge fortsetter å bidra jevnlig til NRF med maritime styrkeelementer, og deltar periodevis i NATOs stående flåtestyrker. Norge viderefører innmeldingen til NATO Readiness Initiative (NRI) med én fregatt, én ubåt og F-35 kampfly.

I tillegg stiller Norge én fregatt til en amerikanskledet flåtegruppe i en firemåneders periode fra sent 2021 til første kvartal 2022. Dette er gjennom det USA-ledede samarbeidsprogrammet Cooperative Deployment.

Midtøsten
Norge viderefører deltakelsen i anti-ISIL-koalisjonen Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak med inntil 70 personer innenfor rådgivning og styrkebeskyttelse. Antallet personer kan justeres ned i perioder med redusert behov. Norge stiller også med inntil ti personer i NATO Mission Iraq (NMI). Et nasjonalt logistikkelement som understøtter norsk innsats i Irak videreføres i Jordan.

Norge stiller med to stabsoffiserer til den franskledede maritime overvåkningsoperasjonen EMASoH i området rundt Hormuzstredet fra 2021, som videreføres i 2022.

Sahel
Norge stiller fra høsten 2021 et mindre antall soldater til den franskledede operasjonen Takuba i Mali. Soldatene inngår i det svenske bidraget og trekkes tilbake sammen med den svenske styrken i 2022. I tillegg har Norge tilbudt to offiserer til Takuba-styrkens hovedkvarter.

Norge planlegger også å bidra med et begrenset antall stabsoffiserer og instruktører til flernasjonale kapasitetsbyggingsaktiviteter i Sahel i avgrensede perioder.

FN
Norge viderefører deltakelsen i FN-operasjonene UNTSO (Midtøsten), UNMISS (Sør-Sudan) og MINUSMA (Mali) med en samlet ramme opptil 50 personell.

Norge stiller også et lite personellbidrag til den flernasjonale observatørstyrken MFO i Sinai, som overvåker Camp David-avtalen av 1979.

Et mindre antall stabspersonell vil støtte den norske styrkesjefen for UNFICYP på Kypros.

Norge stiller én militærrådgiver i FN-misjonen UNITAMS i Sudan.

Annen innsats
Norge viderefører kapasitetsbygging på Vest-Balkan, i Georgia og i Ukraina. Formålet er å fremme demokratisk kontroll over landenes væpnede styrker og å modernisere dem.

Les mer her:
https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/operasjoner-og-ovelser/internasjonale-operasjoner