Historisk arkiv

Tildelinger av Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Ni norske soldater ble i statsråd i dag tildelt høyt rangerte medaljer for innsatsen under operasjoner i Bosnia-Hercegovina og Afghanistan. En offiser fikk tildelt Krigskorset med sverd.

- Det norske Forsvaret har deltatt og deltar i en rekke krevende operasjoner og våre soldater settes på harde prøver. Gjennom tildelingen av medaljer anerkjenner Forsvaret og samfunnet soldaters særlige mot og innsats. Det er viktig at vi på denne måten viser vår takknemlighet, og jeg er svært stolt av de som i dag blir hedret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Disse fikk tildelt medaljer i dag:

Oberstløytnant Kåre Emil Brændeland tildeles Krigskorset med sverd for på særlig fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Bosnia-Hercegovina i 1994.

-Innsatsen er karakterisert som en heltedåd uten sidestykke i Hærens sanitets historie, står det i begrunnelsen.

Fenrik Espen Høilund tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2011.

Fenrik Kevin Haug Lamptey tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2011.

Major Ole-Christian Emaus tildeles Krigsmedaljen og St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og personlig mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

Rittmester Herman Eldorhagen tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og personlig mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

Rittmester Marius Kristiansen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist ledelse og personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2012.

I tillegg er tildelinger til tre personer skjermet.

Krigskorset med sverd vil bli overrakt av Hans Majestet Kongen under en seremoni på Akershus festning under markeringen av Frigjørings- og veterandagen 8. mai. De øvrige medaljene vil bli tildelt av forsvarssjefen.

Les intervju med Brændeland, som ble tildelt Krigskorset med sverd, her: http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/Sider/Far-landets-hoyeste-utmerkelse.aspx 

Les mer om medaljer og utmerkelser hos Forsvaret.