Historisk arkiv

Bedre boforhold for befal og vervede på Bardufoss

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å sette i gang et byggeprosjekt for en ny befalsforlegning i Rusta leir på Bardufoss.

En ny befalsforlegning vil gi et godt og fleksibelt botilbud for befal og vervede på Bardufoss. Prosjektet omfatter tre nye bygg med til sammen 108 kvarter i Rusta leir. 

Prosjektet foreslås gjennomført innenfor en kostnadsramme på 225 millioner kroner, inkludert innredning.