Historisk arkiv

Flere og lengre tokt med maritime patruljefly

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I forslaget til statsbudsjettet for 2016, ønsker regjeringen å styrke Orion-flyenes maritime overvåkning med 35 millioner kroner. Bevilgningen vil øke antall og lengde på toktene med maritime patruljefly.

-Dette er en del av regjeringens satsing på økt aktivitet og tilstedeværelse i nordområdene, og vil øke evnen til å ivareta oppgaver knyttet til overvåking og informasjonsinnhenting for nasjonalt og alliert bruk, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Tiltaket vil også bidra til suverenitetshevdelse ved rutinemessig overvåking av aktiviteten på og under havoverflaten i norsk territorialfarvann og tilstøtende områder. I tillegg vil det øke evnen til antiubåtoperasjoner samt søk og redning.