Historisk arkiv

Modernisering av Etterretningstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Etterretningstjenesten med 370 millioner kroner for å gjennomføre en nødvendig teknologisk og kapasitetsmessig modernisering i neste års statsbudsjett.

Det endrede sikkerhetsbildet stiller økende krav til situasjonsoversikt og -forståelse. Norges evne til å håndtere det uforutsette må styrkes. Behovet for en effektiv og relevant utenlandsetterretningstjeneste øker i takt med en større usikkerhet i våre nærområder, men også i flere områder i verden for øvrig.

-Regjeringen foreslår en vesentlig styrking av Etterretningstjenesten med 370 millioner kroner, hvorav 250 millioner er friske midler. Et slikt løft vil bidra til å gjennomføre en nødvendig teknologisk og kapasitetsmessig modernisering, og den vil gjøre Etterretningstjenesten bedre i stand til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Det er også viktig å understreke at Etterretningstjenestens leveranser gir bedre situasjonsforståelse for hele Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.