Historisk arkiv

Norske styrker til Afghanistan i 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge bidrar fortsatt militært i Afghanistan i 2016, men trapper gradvis ned i tråd med allierte planer. Bidraget vil i 2016 være på inntil 50 personer, hovedsakelig i Kabul-området.

–Internasjonale styrker har siden 2001 gjort en viktig jobb med å hindre at Afghanistan igjen blir et fristed for terrorisme. Fra militær side er det lagt stor vekt på å bygge opp de afghanske sikkerhetsstyrkene. Situasjonen i landet er fortsatt krevende, men etter at vi har fullført oppdraget til neste år skal de være i stand til å ta hånd om sikkerheten i landet på egen hånd, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det norske bidraget vil inngå i den NATO-ledede Resolute Support Mission, som etterfulgte ISAF-operasjonen fra 2015. Det norske hovedbidraget vil også til neste år være støtte til afghansk spesialpoliti i hovedstaden Kabul. Norge stiller i tillegg med enkelte stabsoffiserer til operasjonen. Totalt antall vil etter planen være maksimalt 50 i 2016. I 2015 er det norske bidraget begrenset oppad til 75 personer.

Nedtrappingen skjer i samarbeid og koordinert med våre allierte.
–Forsvaret skal etter planen avvikle sitt militære engasjement i Afghanistan i løpet av 2016. Avviklingen vil skje gradvis i løpet av året, men vi må ta høyde for at ting kan endre seg, sier forsvarsministeren.

Norge fortsetter den finansielle støtten til afghanske sikkerhetsstyrker også i 2016.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte i 2014 de norske spesialstyrkene som trener afghanske Crisis Response Unit i Kabul. Foto: Stephen Olsen / Hæren

Fakta:
Resolute Support Mission er en operasjon der formålet er å rådgi afghanske sikkerhetsstyrker, og avviker fra ISAF-operasjonen ved at den ikke inneholder offensive militære elementer. Den består av rundt 12 000 personer i 2015, og det er planlagt en gradvis nedtrapping i 2016. Operasjonen vil etter planen bli etterfulgt av et langsiktig strategisk partnerskap mellom det internasjonale samfunnet og Afghanistan, kalt Enhanced Enduring Partnership. Dette vil være sivilt ledet.