Historisk arkiv

Nye feltvogner til Heimevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I forslaget til statsbudsjettet for 2016, foreslår regjeringen at Stortinget godkjenner et prosjekt for anskaffelse av feltvogner til Heimevernet (HV) innenfor en kostnadsramme på 527 millioner kroner.

-Denne anskaffelsen vil forbedre HVs muligheter til å løse sine oppdrag. Innenfor kostnadsrammen vil vi ha rom for å anskaffe om lag 360 kjøretøy og 180 tilhengere. Dette vil gi et vesentlig bidrag til å styrke HVs mulighet til å løse sine oppdrag, og med det HVs operative evne, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Anskaffelsen gjør det mulig å utrangere eldre kjøretøy som ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet og miljø. Trafikksikkerheten og personellsikkerheten blir betydelig forbedret, og avgassutslipp til miljøet reduseres.

Anskaffelsen av allerede kommersielt tilgjengelige kjøretøy skal gjøres gjennom rammeavtaler med leverandører. Dette gjør at man kan bruke allerede etablerte sivile verkstedfasiliteter og logistikksystemer landet rundt – på steder der HV er lokalisert.

Kostnadsrammen for prosjektet foreslås satt til 527 millioner kroner inkludert usikkerhetsavsetning, merverdiavgift og gjennomføringskostnader. Anskaffelsen dekkes innenfor forsvarsbudsjettet.