Historisk arkiv

Styrker maritim kontraterrorevne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I forslaget til statsbudsjett for 2016, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Forsvaret med 7,5 millioner kroner for å styrke evnen til å støtte politiet med hurtig innsetting av personell mot skip i fart.

-Ved en eventuell terrorsituasjon i norsk farvann vil det være viktig raskt å sette inn de nødvendige politiressursene. Regjeringen har derfor foreslått å bevilge 7,5 millioner kroner slik at Forsvaret kan styrke evnen til å støtte politiet i en slik situasjon, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Redningshelikoptrene, som opereres av Forsvaret, og Forsvarets Bell 412 helikoptre på Rygge og Bardufoss, skal ivareta helikopterberedskapen for maritime kontraterroroperasjoner. Maritime kontraterroroperasjoner ledes av politiet, og Forsvaret bistår på anmodning.

Forsvarets øvrige tilgjengelige ressurser vil på anmodning også kunne støtte sivile myndigheter i krisesituasjoner.

Responstiden for helikoptrene på Rygge og Bardufoss ble fra 1. januar 2015 redusert til én time, og denne videreføres i 2016.