Historisk arkiv

Styrker det militære bidraget i Afghanistan i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet å øke det norske militære bidraget til Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan med ti personer fra 2018.

Forsvarets spesialstyrker trener afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul.
Det norske militære bidraget til Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan økes med ti personer i 2018. Foto: Marinejegerkommandoen.

Regjeringen besluttet i juni at Norge viderefører et militært bidrag på om lag 50 personer, inkludert et mindre antall stabsoffiserer, til NATOs operasjon i Afghanistan for hele 2018.

Etter anmodninger fra NATO og allierte har regjeringen besluttet å øke det vedtatte bidraget med om lag ti personer. Disse skal inngå i det eksisterende norske styrkebidraget i Kabul.

-  Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er presset. At ISIL har etablert seg i landet de siste årene har økt både alvorlighetsgraden og kompleksiteten. De afghanske sikkerhetsstyrkene vil trenge støtte i lang tid fremover. Det at NATO og USA nå styrker sitt militære nærvær i landet bekrefter behovet for fortsatt støtte til de afghanske styrkene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Langsiktig satsning

Det norske spesialstyrkebidraget har siden 2007 bygget opp den afghanske spesialpolitienheten Crisis Respons Unit (CRU), med utgangspunkt i Kabul. CRU er en etterspurt, synlig og relevant nasjonal kapasitet for å forhindre og respondere på terrorangrep.

-   Dette er et vellykket prosjekt. Tilbakemeldingene fra afghanske myndigheter og koalisjonen er ubetinget positive. Ved å utvide det norske bidraget med om lag ti personer vil vi øke effekten av vår langsiktige satsing på trening, rådgivning og støtte til CRU. Dette vil være et viktig bidrag til stabilitet og sikkerhet i Afghanistan, og vil svare på anmodningen fra NATO og våre nære allierte, sier forsvarsministeren.

 

Mer om det norske bidraget:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/videreforer-det-norske-militare-bidraget-i-afghanistan-ut-2018/id2558501/