Historisk arkiv

Gjenoppnevning av rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål er nå oppnevnt for en ny toårs-periode. Nye eksterne medlemmer er direktør Ida Wolden Bache (Norges Bank), forsker I Brita Bye (Statistisk sentralbyrå) og direktør Ylva Hedén Westerdahl (det svenske Finansdepartementet). Utvalget vil fortsatt ledes av professor Steinar Holden (Universitetet i Oslo).

- Finansdepartementets analyser er en sentral del av beslutningsgrunnlaget i den økonomiske politikken. Det er derfor viktig at det er høy faglig standard på departementets arbeid, og utvalget bidrar til det, sier finansminister Siv Jensen.

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål ble oppnevnt i mai 2011 og gjenoppnevnt i mai 2013 for en ny periode på to år. Utvalget har i denne perioden avholdt ni møter og drøftet en rekke ulike problemstillinger relatert til departementets arbeid. Utvalget har også arrangert fire åpne seminarer i samarbeid med Finansdepartementet. Møtereferater og program for seminarene ligger på utvalgets nettsider.

- Det rådgivende utvalget har en viktig rolle å spille som et bindeledd mellom departementet og andre fagmiljøer. Utvalget bidrar til åpenhet om de faglige vurderingene som kommer fra Finansdepartementet. Det kan styrke tilliten til departementets analyser og gi oss en bedre offentlig debatt om den økonomiske politikken, sier finansminister Siv Jensen.

Les mer: