Historisk arkiv

Forskrift om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Forskriften trer i kraft 1. november 2017.

Den nye ordningen innebærer at personlige skattytere får fradrag i alminnelig inntekt for innskudd til ordningen på inntil 40 000 kroner årlig. Pensjon som blir utbetalt under ordningen, blir skattlagt som alminnelig inntekt.

– Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å spare ekstra til egen pensjon. Den nye ordningen vil gjøre pensjonssparing mer skattemessig gunstig, og den legger til rette for et stort og mangfoldig avtaletilbud og større konkurranse i markedet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Et utkast til forskrift har tidligere vært på høring. På bakgrunn av innspill i høringsrunden, er det gjort enkelte endringer sammenlignet med utkastet, der de viktigste er:

  • Forskriften begrenser muligheten til å knytte forsikringer til spareavtalene. Under dagens IPS-ordning er adgangen til å tegne uføre- og etterlatteforsikring svært lite benyttet. Adgangen begrenses derfor til forsikringer som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet.
  • Minimumsgrensen for hvor lenge kunden skal motta pensjonsutbetalinger under ordningen øker fra 77 til 80 år.
  • Det er gjort enkelte justeringer i reglene for hvordan institusjonene kan beregne og kreve inn kostnadene sine fra kundene.
  • Det er gjort presiseringer i reglene om flytting av avtaler under ordningen fra en institusjon til en annen.
  • Kravet om at det skal utstedes pensjonskapitalbevis når kunden starter uttak av pensjon, er tatt ut av forskriften.

Les forskriften her