Historisk arkiv

Nytt styre i Bankenes sikringsfond fra 1. januar 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag oppnevnt styre i Bankenes sikringsfond. Endre Skjørestad er gjenoppnevnt som styreleder.

Etter lov om Bankenes sikringsfond skal virksomheten ledes av et styre oppnevnt av departementet. Finansdepartementet oppnevnte i 2018 styret for Bankenes sikringsfond, se departementets pressemelding 20. desember 2018. Oppnevnelsestiden til sittende styre utløper 31. desember 2020, og departementet har derfor i dag oppnevnt nytt styre for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2022. Styret vil fra 1. januar 2021 bestå av:

Advokat Endre Skjørestad

Sandnes

Leder (gjenoppnevnt)

Tidl. banksjef Arvid Andenæs

Førde

Medlem

Høyskolelektor II Roar Inge Hoff

Oslo

Medlem

Direktør Torbjørn Hægeland

Oslo

Medlem (gjennoppnevnt)

Stipendiat  Marie Meling

Oslo

Medlem (gjennoppnevnt)

Stipendiat Trude Myklebust

Oslo

Medlem (gjennoppnevnt)

Førsteamanuenis Jøril Mæland

Bergen

Medlem (gjennoppnevnt)

Les mer: