Historisk arkiv

Medlemmer i hvitvaskingslovutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Medlem utvalg som skal vurdere endringer i hvitvaskingsregelverket:

 

- professor dr. juris Jon Petter Rui, leder (Bergen)

- ekspedisjonssjef Amund Utne (Asker)

- spesialrådgiver Atle Roaldsøy (Tønsberg)

- seniorrådgiver Frank Hana (Førde)

- førstestatsadvokat Sven Arild Damslora (Oslo)

- spesialrådgiver Kristin Holberg (Oslo)

- fagsjef  Else-Cathrine Lund (Oslo)

- advokat Hege Stokmo (Oslo)

- advokat Susanne Munch Thore (Oslo)

- advokat Halvor E. Sigurdsen (Oslo)