Historisk arkiv

Rapport om lønnsdannelsen i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Forsker Ådne Cappelen overleverte i dag en rapport til finansminister Siv Jensen (FrP) fra utvalget han har ledet (Cappelen-utvalget). Utvalget har sett på lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk.

- Utvalget har sett på sentrale problemstillinger i vår økonomi. Selv om norsk økonomi er i bedring, så er deler av norsk arbeids- og næringsliv inne i en krevende tid. Da er det viktig at lønnsdannelsen fungerer best mulig. Oljeprisnedgangen har slått ut i lavere aktivitet og sysselsetting i petroleumsrettede næringer og veksten i norsk økonomi har falt, sier finansminister Siv Jensen.

I tillegg til oljeprisfallet har utvalget sett på hvordan økningen i asyltilstrømmingen i fjor utfordrer norsk økonomi og lønnsdannelsen.

- Det kom mange asylsøkere til Norge i fjor. Vi må sørge for at så mange som mulig av de som får innvilget asyl, kommer i jobb. Jeg ser fram til å lese de vurderinger utvalget har gjort. Vi vil sende rapporten på høring innen kort tid. Vi vil så behandle den på en egnet måte, sier finansminister Siv Jensen.

Utvalget ble oppnevnt 11. mars 2016 med mandat om å vurdere utfordringer for lønnsdannelsen i lys av nye utviklingstrekk siden Holden III-utvalget la fram sin rapport i desember 2013. Det var LO og NHO som i brev av 18. desember 2015 ba om en forenklet oppdatering av Holden III-utvalgets arbeid.

Les mer:

 

Nett-tv Rapport om lønnsdannelsen i Norge overleveres

Se sendingen her

Se sendingen her