Historisk arkiv

Pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Jan Tore Sanner (H) inviterer til pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett for 2020 tirsdag 12. mai kl. 14.15.

Sted: Marmorhallen, Kongens gate 18

Dørene åpner kl. 13.45. 

Pressekonferansen er forbeholdt medlemmer av pressen. Ta med gyldig pressekort eller ID med bilde.

Budsjettdokumenter, pressemeldinger og stikkordsliste er tilgjengelig på budsjettportalen fra kl. 10.45. Papirkopier av budsjettdokumentene vil være tilgjengelige i Marmorhallen på pressekonferansen.

Pressemelding med økonomiske nøkkeltall blir publisert kl. 08.00.

Pressekonferansen overføres direkte på nett-TV.

Nett-tv Pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2020

Se sendingen her

Se sendingen her

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til presse@fin.dep.no med teksten PK RNB i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest kl. 13.00 tirsdag 12. mai. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

Pressekontakt

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen, 940 50 886.

Har du andre spørsmål om pressekonferansen kontakt kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Angell, 952 00 350.

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embedkode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/shpfvryz/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre smittespredning

Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Det kan, ved stor pågang, være aktuelt å be presse om å følge pressekonferansen digitalt.

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.