Historisk arkiv

Regjeringen vil sette av 715 millioner i tilskuddsordning for kommunedelen av Helseplattformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår i nysalderingen av budsjettet for 2019 at det settes av 715 millioner kroner for å legge til rette for deltakelse fra kommunene og fastleger i Midt-Norge i Helseplattformen.

- Det ble i statsbudsjettet for 2019 vedtatt at det skal etableres en ordning for å sikre at de kommunene som velger å gå inn i prosjektet Helseplattformen ikke skal bære risikoen for manglende deltakelse fra resten av kommunene i Midt-Norge. Prosjektet er nå i en fase hvor rammene for ordningen kan gjøres kjent. I alt foreslår regjeringen å sette av 715 millioner kroner i en tilskuddsordning på 2019-budsjettet, sier helseminister Bent Høie.

Ordningen foreslås også utvidet til å omfatte innføringskostnader som gjelder fastleger, som ellers ville måtte dekkes av de som tar ordningen i bruk først. Dette er et tilskudd som skal betales tilbake med renter etter hvert som kommuner og fastleger tar i bruk løsningen.

Samtidig fastsettes lånerammen til Helse Midt-Norge til prosjektet til 2 140 millioner kroner.

Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Trondheim kommune er første kommune som knytter seg til Helseplattformen.

– Det er gledelig å høre at Trondheim kommune nå har gjort endelig vedtak om å delta i satsningen for et felles journalsystem for hele helsetjenesten i Midt-Norge, sier Høie.

Les regjeringens forslag til nysaldering av statsbudsjettet for 2019