Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016

En moderne og effektiv kriminalomsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Vi fortsetter å øke kapasiteten og ruster opp fengslene for en moderne og effektiv kriminalomsorg, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Forslag til utforming av nye fengselsbygninger i kriminalomsorgen
Forslag til utforming av nye fengselsbygninger i kriminalomsorgen – åpne større bilde 

I statsbudsjettet for 2016 foreslår Regjeringen å bevilge 406 millioner kroner til 181 nye lukkede fengselsplasser ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg, og ved Ullersmo fengsel.  Tiltaket opprettholder antall varetektsplasser i Østlandsområdet. 

Frigjør kapasitet

Regjeringen foreslår også å bevilge 270 millioner kroner til leie av 242 fengselsplasser i Nederland. Tiltaket vil bidra til å redusere soningskøen, og frigjøre kapasitet til varetekt. 

Økt satsing på vedlikehold

Nedslitte fengselsbygg har lenge vært en utfordring. Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 250  millioner kroner til vedlikehold av fengsler; 80 millioner kroner til ordinært vedlikehold og 120 millioner kroner foreslås bevilget fra tiltakspakken for økt sysselsetting til vedlikehold av fengselseiendommer. Av disse er 50 millioner forbeholdt vedlikehold ved Åna og Bergen fengsel. 

I tillegg foreslås å videreføre bevilgningen på 50 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold fra årets budsjett.
– Dette vil gjøre det mulig å gjennomføre nødvendige vedlikeholdstiltak for å unngå å måtte stenge ned plasser, sier Anundsen.