Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016

Styrker alle ledd i beredskapskjeden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke beredskapsarbeidet på flere felt med nær 27 millioner kroner. Samtidig foreslås det 25 millioner til forprosjektering av nytt nasjonalt beredskapssenter.

Fylkesmannens arbeid

For å møte utfordringene i kommunene foreslår regjeringen at fylkesmannens veiledning og tilsyn med kommunal beredskapsplikt bli styrket med 10 millioner kroner.

– Fylkesmannen skal være en viktig pådriver og veileder i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er en klar prioritering av fylkesmennenes viktige rolle i samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Sivilforsvaret

– Regjeringen foreslår at Sivilforsvaret styrkes med 8,3 millioner kroner til anskaffelse av nytt utstyr og dekning av kompensasjonsordning for tjenestepliktige, sier Anundsen.

Nytt nasjonalt beredskapssenter

Videre foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner til forprosjektering av nytt beredskapssenter for politiets nasjonale beredskapsressurser. Beredskapssenteret skal dekke behovet for bedre treningsfasiliteter og nødvendige lokaler for beredskaps­troppen, bombehunder, krise- og gisselforhandlere, politihelikoptertjenesten og taktisk og teknisk etterforskningskompetanse.
– Dette er et viktig skritt videre for å få på plass et realistisk nasjonalt beredskapssenter på en kvalitativ god måte, sier Anundsen.

Redusering av digital sårbarhet

Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner for å styrke Nasjonal sikkerhetsmyndighets evne til å detektere falske basestasjoner.
– Nasjonal sikkerhetsmyndighet har viktige oppgaver knyttet til sikkerheten i og rundt mange av landets viktigste bygninger. Ved å styrke NSM med ytterligere 11,6 millioner kroner utover det som allerede ligger i langtidsplanen, sørger regjeringen for en nødvendig oppgradering av NSMs evne til å avdekke falske basestasjoner, sier justis- og beredskapsministeren.