Historisk arkiv

Hjem til jul?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Vi får mange spørsmål om hva som gjelder for de som skal hjem til jul. Her har vi samlet informasjon.

Merk at dette er utifra gjeldende nasjonale tiltak, og at disse kan bli endret før juleferien.

Innreiserekarantene

Du skal være i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område som er rødt, det vil si har et høyt antall smittede.

Det er en rekke unntak fra kravet om innreisekarantene, se spørsmål og svar om karantene.

Karantenehotell

For å begrense importsmitte har regjeringen innført en ordning med karantenehotell. Personer som er i innreisekarantene skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell, dette gjelder også for norske statsborgere. Det er noen viktige unntak. 

Ordningen innebærer ingen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene, og karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise.

Krav til negativ covid-19-test ved innreise til Norge

Det stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. 

Kravet gjelder ikke for norske borgere og utlendinger som bor i Norge, men vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt her. Det gjøres noen unntak. Les mer her under spørsmål og svar om innreise

Studenter i utlandet

Utenlandsstudenter, som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge i studietiden. De anses da også som bosatt i Norge og kan være i karantene på et egnet sted, for eksempel hjemme hos foreldrene sine. De trenger ikke bo på karantenehotell. 

Norske studenter som studerer i et annet nordisk land kan også være i karantene hos for eksempel foreldrene sine, selv om de har registrert flytting fra Norge. Heller ikke disse trenger å bo på karantenehotell.

Studentene, som alle andre, må fortsatt etterleve de generelle karantenereglene de første ti dagene de er i Norge som betyr at de må unngå nærkontakt med familiemedlemmer og andre som de ikke bor med til daglig.

Reiser innad i Norge

Regjeringen fraråder unødvendige reiser innenlands, men å reise hjem til jul kan være en nødvendig reise for den enkelte.

Det er ikke karanteneplikt på reiser innad i Norge, og derfor heller ikke røde områder.

Sosial kontakt i Norge

Helsemyndighetene anbefaler at alle i de kommende ukene i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker. 

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

På to av dagene i julen åpnes det for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden. Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. 

I kommuner med stort smittetrykk kan det være strengere regler for antall gjester og kontakter. Følg derfor godt med på informasjonen der du bor.

Reise ut av landet

Utenriksdepartementet fraråder reiser til alle land og områder. Dette rådet gjelder foreløpig fram til 15. januar 2021. Unntatt fra reiserådet er de land og områder som tilfredsstiller spesielle smittevernskriterier. Disse kriteriene er det Folkehelseinstituttet (FHI) som setter.

Oversikten over hvilke land eller områder som til en hver tid er unntatt fra UDs reiseråd finner du på nettsiden Informasjon om reiser og koronavirus.