Historisk arkiv

Nyheter

Avtale om å redusere matsvinn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen og den norske matbransjen har undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

Matsvinn signering
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og forbrukerminister Solveig Horne signerer avtalen om matsvinn. Foto: Kaja Schill Godager

Avtalen er undertegnet av fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner.  

En tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet. Bare i Norge kaster en gjennomsnittlig norsk forbruker 42 kg mat som kunne vært spist hvert år. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kg per år.

– Å kaste mat er sløsing med ressurser og gode produkter. Om vi klarer å redusere matsvinnet, vil vi spare både penger og miljøet. Dette er ikke bare et ansvar for den enkelte forbruker, men for hele matbransjen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Halvere matsvinnet

Mange tiltak for å hindre matsvinn er på plass allerede.  Dagligvarebutikker setter ned prisen på varer som nærmer seg utløpsdato, de selger brød i mindre størrelser, og det er kampanjer som sier "kjøp en, betal for en" fremfor "ta tre betal for en" som vi så tidligere.

– Regjeringen har fjernet moms på mat som gis bort til veldedighet, nettopp som motivasjon til å redusere matsvinn. Jeg vil utfordre matbransjen til å være kreative og nyskapende i årene framover. Matbransjens tiltak blir avgjørende for å klare å halvere matsvinnet innen 2030. sier forbrukerminister Solveig Horne.

Miljøproblem

I avtalen slutter partene seg til FNs bærekraftmål om å halvere matsvinn innen 2030.  Matsvinn er både et miljøproblem og en utfordring for klimaet. Anslag viser at hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser.

– Avtalen om redusert matsvinner et nybrottsarbeid der vi setter oss ambisiøse mål. Jeg har stor tro på at denne avtalen vil bidra til å redusere matsvinnet i Norge, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Årlig kastes det i Norge rundt 350 000 tonn fullt brukbar mat. Godt over halvparten av dette svinnet oppstår hos forbrukerne.

– Det viktigste vi forbrukere gjør, er antakelig å planlegge innkjøp og tilberedning bedre, og å se, lukte og smake på maten før den blir kastet. Vi kan også være oppmerksomme på holdbarhetsmerkingen, sier forbrukerminister Solveig Horne.

Vekker internasjonal interesse

Det gode samarbeidet mellom bransje og myndigheter på matsvinn har vekket internasjonal interesse. Så sent som i forrige uke ble arbeidet presentert på et møte i EUs plattform for matsvinn i Brussel. Vi snakker nå om "den norske modellen". Kanskje kan våre erfaringer med bransjeavtale bidra til å inspirere andre aktører i andre land til nye arbeidsmetoder.

– Det er helt avgjørende at hele verdikjeden, fra primærnæringen til forbrukerne, nå tar ansvar for å redusere matsvinnet.  Jeg er opptatt av å redusere matsvinnet i Norge og vil ta opp muligheten for et nordisk samarbeid under Nordisk Ministerråd i Ålesund i neste uke, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Nasjonal statistikk

– Norge er verdens nest største sjømateksportør og vi har et ansvar for å ikke sløse med verdifulle naturressurser, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I følge avtalen skal myndighetene skal kartlegge matsvinn fra forbrukere, mens myndigheter og matbransje sammen skal utføre tiltak som kan bidra til at forbrukerne kaster mindre mat. Matbransjen skal koordinere kartlegging og rapportering fra sine bedrifter, mens myndighetene skal sammenstille nasjonal statistikk.

– Det er viktig at vi har med hele matkjeden i samarbeidet.  Kartlegging er nødvendig for å kunne sette inn gode  tiltak, sier Vidar Helgesen.

God erfaring

Avtalen som ble signert i dag avløser intensjonsavtalen som ble signert 7. mai 2015.

– Helse- og omsorgsdepartementet har god erfaring med bransjeavtalen på kostholdsområdet. Jeg er derfor glad for at vi i dag kan signere en tilsvarende avtale på matsvinnområdet, sier statssekretær Frode G. Hestnes.

Ministrene som har undertegnet avtalen er klima- og miljøminister Vidar Helgesen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne. I tillegg til statssekretær i Landbruks- og matminister Hanne Maren Blåfjelldal, statsekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Roy Angelvik og statsekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Frode Hestnes. Representanter for hele matbransjen undertegnet også. Disse er Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Sjømat Norge og Virke.

Matsvinn signering partene
Avtalen om å redusere matsvinn ble undertegnet av fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner. Foto: Kaja Schill Godager

 

Les mer her: