Historisk arkiv

Nyheter

Høringsfrist utsettes til 1. september 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag utsatt høringsfristen til Byggkvalitetutvalgets rapport til 1. september 2020 på grunn av den vanskelige situasjonen vi befinner oss i.

Byggkvalitetutvalget overleverte sin rapport "Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet" til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 5. februar.

Rapporten ble sendt på høring 26. februar, med høringsfrist 2. juni.

Departementet ønsker å legge til rette for at flest mulig kan gi innspill i høringen. Det er et viktig prinsipp at ulike grupper får mulighet til å vurdere konsekvensene av forslagene. Departementet hadde også planlagt innspillsmøter om rapporten, men disse utsettes til etter høringsfristen. Nærmere informasjon om oppfølgingen vil komme senere.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.