Historisk arkiv

Grønne løsninger krever digitalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- IKT og digitalisering er avgjørende for å oppnå nødvendige klima- og miljøgevinster, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet regjeringens konferanse om grønn omstilling og framtidens digitale hverdag i dag.

Regjeringens mål er å skape en grønnere og mer digital framtid på lang sikt, samtidig som Norge må håndtere en utfordrende periode med økt arbeidsledighet og usikkerhet på kort sikt. Målet med konferansen var å få innspill til hvordan dette kan gjøres i praksis.

På konferansen deltok norske og utenlandske ledere fra blant annet IBM, OECD, Kongsberg, NHO, DNV GL og Norges forskningsråd. Fra regjeringen stilte foruten statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Erna Solberg understreket at den omstillingen Norge står oppe i, skal resultere i nye og lønnsomme jobber, samtidig som vi skal nå togradersmålet.

Togradersmålet viser til at det internasjonale samfunnet er enige om et mål om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til maksimalt to grader over førindustrielt  nivå. 

Statsministeren understreket at klimaavtalen fra Paris er et stort steg framover.

- Den er et tydelig signal om at det skal lønne seg å investere i grønne løsninger, sa hun.

På konferansen var digitaliseringens betydning for næringslivet, behovet for kunnskap, trender og rammebetingelser, energibruk, byplanlegging og smarte løsninger, temaer som ble løftet fram.

Robotisering, 3D-printing, tingenes internett, stordata og sky-tjenester, var fenomener og trender som ble diskutert.

- Digitalisering hører med når omstilling skal diskuteres. Digitalisering handler om å utnytte ressursene bedre. Det er bra for miljøet, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i sitt innlegg.

Han viste til at digitaliseringen kan bidra til det grønne skiftet ved at vi kan gjøre ting annerledes enn før.

- Det offentlige sender 40 millioner brev på papir. Det tilsvarer utslipp fra 31 000 flyturer fra Oslo til Trondheim. Med digital post fra det offentlige sparer vi disse utgiftene, og de ansatte kan bruke arbeidskraften på viktigere ting, sa han.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fulgte opp seinere på dagen med å vise til at det ikke bare er Norge, men en hel verden, som står oppe i en storstilt omstilling med blant annet automatisering og framvekst av en delingsøkonomi.

- Det skjer en omstilling innenfor energi, det skjer en omstilling innenfor transport. Samtidig er dette sektorer som må få ned sine CO2-utslipp, sa han.

- Her spiller digitaliseringen en viktig rolle. Internasjonale studier viser at smarte IKT-løsninger kan redusere klimagassutslippene med 15-20 prosent innen 2030, sa han.

Konferansen om framtidens digitale hverdag er den andre av tre konferanser regjeringen arrangerer om grønn omstilling. Den første handlet om framtidas transportløsninger. Den tredje konferansen arrangeres 7. september og vil ha fokus på framtidig utnyttelse av havets ressurser