Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Endringer i valgloven om valgdistrikter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med dagens 19 valgdistrikter. Det er klart etter at Stortinget vedtok å endre valgloven 4. juni. – Dette vil gjøre gjennomføringen av stortingsvalget mer forutsigbar, både for partiene og velgerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I tillegg til denne endringen, ble det vedtatt en hjemmel om hvilke kommuner som inngår i de ulike valgdistriktene.

– Ved å beholde de 19 valgdistriktene, opprettholder vi hensynet til geografisk og partipolitisk representasjon, sier Mæland.

Valglovutvalget skal levere sin utredning innen utgangen av 2019. Stortinget skal vedta ny valglov før stortingsvalget i 2025.

Underskrifter på listeforslag

Valglovens bestemmelse om hvem som kan skrive under på et listeforslag er også endret. Listeforslag for partier med tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg skal skrives under av to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder for. 

– Dette gjør at partiene kan organisere seg slik de vil i den nye fylkesstrukturen, samtidig som kravet til lokal forankring består. Det er viktig for partiene å ha klarhet i hvem som kan underskrive i god tid før nominasjonsprosessene starter, sier Monica Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00