Historisk arkiv

Regjeringen gir jubileumsgave til Den Norske Turistforening

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Den Norske Turistforening (DNT) har 150-årsjubileum i 2018. Regjeringen ønsker i anledning jubileet å gi en gave som skal bidra til å videreføre og styrke DNTs arbeid for å legge til rette for friluftsliv og naturopplevelser for hele befolkningen. Regjeringen vil derfor gi Den Norske Turistforening 50 prosent av overskuddet fra en enkelt lottotrekning i 2018.

Gruppebilde av Linda Hofstad Helleland, Berit Kjøll, Bent Høie og Solveig Horne.
Fra venstre kulturminister Linda Hofstad Helleland, styreleder i DNT Berit Kjøll, helse- og omsorgsminister Bent Høie og barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Foto: Martin B. Andersson / Kulturdepartementet

– Sammen med idretten er friluftslivet Norges største folkebevegelse. DNT gir det norske folk over hele landet tilgang på opplevelser i naturen, og til fysisk aktivitet. Samtidig ivaretar de kulturarven gjennom alle hyttene i fjellheimen og den norske tradisjonen med å gå på tur. Derfor er regjeringen glade for å kunne gi DNT en jubileumsgave i anledning 150-årsjubileet, slik idrettsforbundet fikk til sitt jubileum, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kulturdepartementet sender i dag forslag til endring i pengespilloven § 10 på høring. Endringen skal muliggjøre et unntak fra den ordinære tippenøkkelen slik at det i løpet av 2018 kan arrangeres en lottotrekning hvor inntil 50 prosent av overskuddet, oppad begrenset til 15 millioner kroner, går direkte til Den Norske Turistforening som en jubileumsgave.

– Det er et mål i Fritidserklæringen at alle barn og unge får mulighet til å delta jevnlig i fritidsaktiviteter og utvikle ferdighetene sine sammen med jevnaldrende. Regjeringen samarbeider godt med frivilligheten og kommunene om dette. Det at DNT legger til rette for at alle kan være fysisk aktive og ta i bruk naturen er gode grunner for jubileumsgaven. At alle får delta bidrar til gode oppvekstvilkår, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.  

– Den Norske Turistforening gjør et fantastisk arbeid for folkehelsen ved å legge til rette for gode, sunne opplevelser i naturen og nærmiljøet. Friluftsliv i nærmiljøet er en viktig arena for aktivitet, det er lav terskel for å delta og det kreves lite av utstyr. Det å gå tur er det de fleste sier at de ønsker å gjøre for å være mer fysisk aktive. I tillegg appellerer naturen til noe grunnleggende i oss. Den gir oss livsglede, og hjelper oss med å gjenskape mental balanse i en hektisk hverdag. Derfor er DNTs innsats så viktig, og det er en glede å gi denne gaven, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.                      

Norsk Tipping har estimert at en lottotrekning i gjennomsnitt gir et overskudd på 28 millioner kroner etter fradrag for premier og andre kostnader. Overskuddet etter en lottotrekning vil imidlertid variere ut fra hvor mange spillere som deltar i den aktuelle trekningen. For å sikre mest mulig forutsigbarhet blir gavesummen begrenset oppad til 15 millioner kroner.