Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

420 000 kroner i gaveforsterkning til Norsk Folkemuseum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Norsk Folkemuseum får i alt 420 000 kroner i gaveforsterkning fra Kulturdepartementet basert på et samlet gavebeløp på 1 680 000 kroner. Dette inkluderer også gaver gitt til Norsk Maritimt Museum som fra i år inngår som en avdeling av Norsk Folkemuseum.

Pengene skal gå til istandsettelse av Hagestuen fra Smedbråten, til utstillingen "Wilse – bildet av Norge" og utstillingen "Norge er havet".

- Vi er glad for den store interessen rundt gaveforsterkingsordningen etter hvert som ordningen er blitt mer kjent blant private givere. Norsk Folkemuseum er en av de største mottakere av tilskudd fra gaveforsterkningsordningen. Museet har vært dyktig til å få bidrag fra private givere og det får de nå nyte godt av, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Regjeringen innførte gaveforsterkningsordningen i 2014 for å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Museer som får en pengegave som oppfyller vilkårene i ordningen, kan søke Kulturdepartementet om statlig gåveforsterkning på 25 prosent. I 2015 er ordningen utvidet til å gjelde pengegaver som har som formål å styrke museets virksomhet i tråd med museets formål og planer.

Alle museer som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne (jf www.kulturradet.no/museum/statistikk) vil kunne søke om gaveforsterkning i 2015.

Det er satt av en bevilgning på 30,3 millioner kroner til ordningen i 2015 mot 10 millioner i prøveåret 2014.

Gaveforsterkningsordningen gjelder i dag museum. I kulturbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å utvide ordningen til også å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. I tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen til ordningen fra 30 til 45 millioner kroner.

Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum er et konsolidert museum med flere avdelinger.

Norsk Folkemuseum mottar 149 millioner kroner i driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2015.

Det er 219 årsverk ved Norsk Folkemuseum, og i 2013 hadde de samlet sett nær 400 000 besøkende.

Kontaktperson for Norsk Folkemuseum: Direktør Olav Aaraas, tlf. 22 12 37 00 (sentralbord).