Historisk arkiv

Næringspolitiske råd overlevert kulturministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Ett år etter at Næringspolitisk råd ble utnevnt, leverer de sitt første innspill. Kulturminister Linda Hofstad Helleland tok i dag imot innspillet på vegne av regjeringen og næringsminister Monica Mæland på Sentralen i Oslo.

Gruppebilde med statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Lars Jacob Hiim, kulturminister Linda Hofstad Helleland og sekretær for Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring, professor Anne-Britt Gran.
Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Lars Jacob Hiim, kulturminister Linda Hofstad Helleland og sekretær for Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring, professor på BI, Anne-Britt Gran, Foto: Elisabeth Fjørtoft/Kulturdepartementet

Første innspillsnotat fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring

Rådet er oppnevnt for å bidra med kunnskap fra næringen som kan styrke de kulturelle og kreative bransjer og bidra til økt verdiskaping.

- Vi har bedt om innspill til hvordan vi kan legge til rette for at norsk kunst og kultur kan nå ut i verden, og sørge for inntekter tilbake til de norske bransjene som kan bidra til nye kunstneriske uttrykk og talenter. Det vil styrke feltet og gi grobunn for at flere kan leve av det de skaper. Jeg merker meg at Næringspolitisk råd peker på behovet for en lånegarantiordning og samarbeid på tvers for å styrke muligheten for finansiering og realisering av prosjekter. Jeg ser frem til å studere anbefalingene nærmere, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Regjeringen skal bidra til gode rammevilkår. Men løsningene må komme fra næringen selv. Vi har sett frem til å få innspill fra Næringspolitisk råd, som består av aktører som har investert i kultur og generert nye verdier. Nå skal vi bruke sommeren på å sette oss inn i innspillene, så får vi se hvordan vi skal følge det opp i neste års budsjett, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

- Norsk økonomi er i omstilling. Kulturell og kreativ næring kan bidra med både vekst og arbeidsplasser - og til utvikling av nye, innovative løsninger på de utfordringene samfunnet nå står ovenfor, sier næringsminister Monica Mæland.

Etterspørselen etter kunst og kultur har aldri vært større. En UNESCO-rapport som nylig ble lagt frem viser at det har vært en dobling av den globale handelen av kulturprodukter og –tjenester mellom 2004 og 2013, på tross av økonomisk nedgangstid.

- Kulturell og kreativ næring representerer et stort og frem til nå uutnyttet potensial for Norges del, det er bakgrunnen for at Innovasjon Norge har pekt ut kreativ næring som en del av seks mulige satsingsområder for norsk økonomi, sier Mæland.