Forsiden

Historisk arkiv

Forslag om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr ulovlige pengespill sendes ut på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har i dag sendt på høring et forslag som gir Lotteritilsynet hjemmel til å pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering av nettsider som uten tillatelse tilbyr pengespill rettet mot det norske markedet.

Høringssaken: Bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge

– Formålet med dette forslaget er å begrense tilbudet av ulovlige pengespill, av hensyn til sårbare spillere, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Forslaget er en forlengelse av Prop. 220 L (2020-2021) om en ny pengespillov, hvor det ble konkludert med at man i stedet for å fremme et forslag om DNS-varsling, skulle sende på ny høring et forslag om DNS-blokkering av ulovlige pengespillnettsider.

– Forskjellen på de to tiltakene er at DNS-blokkering hindrer selve tilgangen til den ulovlige pengespillnettsiden. Dette står i motsetning til DNS-varsling, som bare gir brukeren en beskjed om at siden man er i ferd med å besøke, tilbyr pengespill i strid med norsk lov, forklarer kultur- og likestillingsministeren.

– Dette gjør at DNS-blokkering kan fungere mer effektivt, noe som igjen vil styrke Norsk Tippings og Norsk Rikstotos kanaliseringsevne i konkurransen med uregulerte pengespill. Innføring av DNS-blokkering vil dessuten være mindre komplisert og kostnadskrevende, fordi det allerede eksisterer en ferdig utviklet teknologi for dette. Denne teknologien benyttes allerede av de 12 andre EØS-landene som har innført DNS-blokkering på pengespillområdet, forklarer Raja.

Før det konkluderes vil departementet vurdere alle innspill som har kommet inn, både vedrørende forslaget om DNS-blokkering og vedrørende det tidligere forslaget om DNS-varsling.

– Det viktigste er at vi fortsetter kampen mot kyniske utenlandske pengespillselskaper, og gjør det enda vanskeligere å tilby ulovlige pengespill i Norge, avslutter statsråden bestemt.