Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret 2018 oversendt Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon om Jordbruksoppgjøret 2018 er i dag oversendt Stortinget. Jordbruket la fram sitt krav den 26. april. Statens tilbud ble lagt fram 4. mai. Den 16. mai inngikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag jordbruksavtale med staten. Proposisjonen behandles i Stortinget 14. juni.