Historisk arkiv

Arkitektonisk perle for folk og fe premieres med pris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I Langhuset (The Longhouse) på Lista i Farsund bor du vegg i vegg med kuene og sandsvalene. På andre siden av de store panoramavinduene åpner det seg en enestående utsikt til Nordsjøen og Norges største konsentrasjon av fuglearter. I dag mottar mannen bak det originale og lønnsomme prosjektet i strandkanten Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Vest-Agder.

- Dette var veldig overraskende, jeg setter veldig stor pris på å få en slik anerkjennelse. Det har vært en krevende prosess å få lov til å bygge her ute, men det er jo veldig gøy når det ender ut i en pris, sier en fornøyd prisvinner Knut Olaf Reiersen.

I Langhuset (The Longhouse) på Lista i Farsund bor du vegg i vegg med kuene og sandsvalene
I Langhuset (The Longhouse) på Lista i Farsund bor du vegg i vegg med kuene og sandsvalene Foto: Jonas Adolfsen

- Bedriftsutviklingsprisen i landbruket skal synliggjøre og hedre innovative bedrifter i landbruket. Det er et stort mangfold og en spennende utvikling som skjer innen norsk landbruk i dag, noe Langhuset på Lista er et fremragende eksempel på, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  

Et bygg for folk og fe i strandkanten

Knut Olaf Reiersen har fått til det som få trodde var mulig; å bygge for både dyr og mennesker i strandkanten på Østhasselstrand. Her har Reinersen reist bygget The LongHouse Lista, et flott arkitekttegnet og er en landskapstilpasset bygning som både skiller seg ut og sklir inn i landskapet på samme tid. Bygget er tegnet av Stiv Kuling AS i Farsund

Reiersen har drevet gården på Lista siden 1992. Det originale prosjektet startet da en eldre driftsbygning ved Østhasselstrand var moden for renovering. Langhuset i Østhasselstrand er som navnet bygger på, oppkalt etter og inspirert frem av det typiske Lista- og jærhuset man finner flere steder i regionen og som kan spores 2000 år tilbake i tid.

Det moderne prosjektet sto ferdig i 2017 etter en lang prosess. Bygget inneholder to leiligheter som er sammenbygd med nytt fjøs. I fjøsdelen er det liggebåser til 16 storfe med plass til flere dyr ved behov. De to leilighetene kan huse henholdsvis 16 og 6 personer, og i tillegg er der konferanserom til møter, kurs, private selskaper og andre arrangementer.

- Her sto det tidligere et fjøs. Det er derfor jeg fikk lov å bygge her, sier prisvinner Knut Olaf Reiersen. Han forteller at gjestene har utelukkende vært fornøyde etter sine besøk her. Jeg har bare hørt positive ting, sier Reiersen.

Verdiskaping ved verneområder

Realisering av The LongHouse Lista, er et resultat av prosjektet «Sørnorsk kystnatur», ledet av Fylkesmannens miljøvernavdeling. Prosjektet skal stimulere til verdiskaping i og ved verneområder ved kysten i Listerregionen.

- Reiersen har spilt på lag med offentlige myndigheter på en god og bærekraftig måte. Gjennom sitt arbeid har han klart å få til næringsvirksomhet i Lista Landskapsvernområde, der han kombinerer landbruk og reiseliv på en utmerket måte med The LongHouse Lista, sier Sveinung Hovstad direktør for Innovasjon Norge Agder.

Det originale bygget er populært blant tilreisende, og gjester kommer både fra inn- og utland for å oppleve en overnatting utenom det vanlige. Både barnefamilier, surfere og fugletittere er godt representert blant gjestene. Vertskapet er viktig for Reiersen som ønsker å ta imot alle gjestene personlig. På gården serveres melk på flaske fra egen gårdstank og ferske gårdsegg. Antall besøkende har økt hvert år siden bygget ble tatt i bruk og virksomheten har en solid og økende omsetning.

Fakta om bedriftsutviklingsprisen i landbruket:

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.  
  • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.  
  • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.  
  • De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.  
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020. 

  • Les mer om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket og se oversikt over årets vinnere hos Innovasjon Norge