Historisk arkiv

Innstillinga til kvoteutvalet på høyring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag innstillinga Et framtidsrettet kvotesystem på høyring. Utgreiinga inneheld forslag til nytt kvotesystem i fiskeria.

Vi ber om fråsegner seinast 18. april 2017.

Høyringar er opne, og alle kan sende innspel til oss. Les og svar på høyringa her: www.regjeringen.no/id2524356/

Sjå også:

Presentasjon ved overleveringen av utredningen "Et fremtidsrettet kvotesystem" (pdf)
Utvalgsleder Arild Eidesen 14. desember 2016

Nett-TV: Kvoteutvalet overleverte innstilling

Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem (pdf)
En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk (pdf)
En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet