Historisk arkiv

Utsett frist i høyringen om kvotesystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

På bakgrunn av at fleire organisasjonar har bedt om utsett høyringsfrist har Nærings- og fiskeridepartementet vedteke å setje ny høyringsfrist til fredag 28. april.

Høyringar er opne, og alle kan sende innspel til oss. Les og svar på høyringa her: www.regjeringen.no/id2524356/

Sjå også:

Presentasjon ved overleveringen av utredningen "Et fremtidsrettet kvotesystem" (pdf)
Utvalgsleder Arild Eidesen 14. desember 2016

Nett-TV: Kvoteutvalet overleverte innstilling

Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem (pdf)
En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Om legitimitetsspørsmål i ressurs og kvotepolitikk (pdf)
En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet