Historisk arkiv

14,25 milliarder kroner til Klima- og energifondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2016

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å bevilge 14,25 milliarder kroner til Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging (Klima- og energifondet). Med det nye innskuddet vil fondet være på 67,75 milliarder kroner.

- Dette er en virkelig en solid satsing på klima, hvor regjeringen legger til rette for et mer bærekraftig samfunn. Hvis vi skal få privatpersoner og næringsliv til å gjennomføre gode energi- og klimatiltak, og teknologimiljøene til å utvikle ny fremtidsrettet teknologi, må vi være villig til å prioritere satsingen i budsjettet. Forslaget innebærer 17,75 milliarder mer til energi- og klimafondet enn det som lå i klimaforliket, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Samlet avkastning fra Klima- og energifondet i 2016 blir på 1 636 millioner kroner. Regjeringen foreslår å sette av 1 506 millioner kroner av denne avkastningen til Enovas arbeid med miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi (se egen pressemelding).

Regjeringen foreslår også å sette av 130 millioner kroner av avkastningen til finansiering av særskilte klimasatsinger utenom Enova:

• 30 millioner kroner til forskningsprogrammet CLIMIT-demo over Olje- og energidepartementets budsjett.

• 20 millioner kroner til satsingen på biogass over Klima- og miljødepartementets budsjett gjennom Innovasjon Norge.

• 80 millioner kroner til studier av muligheter for fullskala CO2-håndtering over Olje- og energidepartementets budsjett.