Historisk arkiv

Økt norsk støtte til flyktningsituasjonen i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen øker den økonomiske støtten for å bedre den prekære flyktningsituasjonen i Hellas: Regjeringen bevilger seks millioner kroner i strakstiltak og foreslår ytterligere fem millioner euro i omdisponerte EØS-midler.

- Vi lar oss alle prege av de sterke bildene og strømmen av flyktninger og migranter som kommer til Europa over Middelhavet. En stor felles europeisk innsats må til. Det er nå viktig å bidra til at mennesker som kommer til Europa møtes med verdighet og menneskelighet. Derfor øker regjeringen støtten med seks millioner kroner som skal gå til strakstiltak. I tillegg har vi tatt initiativ overfor greske myndigheter om å omdisponere EØS-midler på om lag fem millioner euro, sier statsminister Erna Solberg.

Den norske regjeringen imøtekommer et ønske fra FNs høykommisjonær for flyktninger (UNHCR) og FN om humanitær støtte på seks millioner kroner. Pengene skal gå til humanitære eksperter gjennom Flyktninghjelpen og beredskapsstyrken Norcap. Utenriksdepartementet har i år bidratt med 76 millioner kroner gjennom Flyktninghjelpen og Norcap, som stiller til rådighet eksperter til humanitært arbeid globalt. De seks millionene til Middelhavssituasjonen kommer i tillegg. 

- Norcap skal nå bistå umiddelbart i den krevende flyktningsituasjonen i Hellas og i andre land sør i Europa, sier statsministeren.

I tillegg til dette bidraget, har den norske regjeringen tatt initiativ overfor greske myndigheter til en ekstraordinær omdisponering av EØS-midler, slik at pengene kan brukes til asyl- og migrasjonsformål. Dette vil eventuelt komme i tillegg til eksisterende programmer for asyl/migrasjon på om lag 20,8 millioner euro.

- Vi ønsker at disse fem millionene euro omdisponeres og heller kommer flyktninger til gode. En omdisponering vil kreve medvirkning fra greske myndigheter. Nå avventer vi tilbakemelding derfra, sier statsminister Erna Solberg.

Fra før har den norske regjeringen sendt to skip til Middelhavet for å bidra til redde liv på havet og ivareta sikkerheten i Europa.