Historisk arkiv

Regjeringen vil øke bidragene til Frontex og Middelhavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Ved siden av å sende ett fartøy til Middelhavet vil regjeringen øke bidragene til Frontex. Norge har også overfor EU signalisert at vi er rede til å bidra med ytterligere støtte til tiltak i Middelhavet ved behov. Det varslet statsminister Erna Solberg i sin redegjørelse for Stortinget torsdag.

- Vi blir alle berørt av bildene vi ser fra Middelhavet. Bilder av gamle båter fullastet med mennesker som har begitt seg ut på en farefull ferd. Vi blir berørte som mennesker, og fordi Norge er en maritim nasjon og en stor humanitær aktør. Vi som norske politikere har derfor et ansvar for å handle, sier Erna Solberg.

Dagens redegjørelse i Stortinget handlet både om krisen i Syria og Irak, og om situasjonen i Middelhavet. Du kan lese hele redegjørelsen her.

- Dette er en sammensatt krise som forutsetter samarbeid og samhandling bredt, ikke minst med EU. Krisen i Middelhavet henger sammen med den humanitære krisen i Syria og en rekke andre konflikt- og nødsituasjoner i Midtøsten og Afrika, sier Solberg.

I fjor anslo FN at 40% av de som la ut på den farefulle ferden over Middelhavet kom fra Eritrea og Syria. I år har så langt de fleste kommet fra Gambia og Senegal, etterfulgt av Somalia, Syria og Mali. Men dette endrer seg fra år til år og fra måned til måned. Trenden er likevel klar: det blir stadig flere som forsøker å komme seg til Europa.

Norsk fartøy snart klar
Regjeringen styrker den norske innsatsen i Middelhavet ved å sende et skip og mannskap til operasjonen Triton. Innbydelsen til å inngi tilbud på skip er sendt ut, og fristen er satt til mandag 4. mai. Skipet må ha de riktige egenskapene for å kunne ivareta oppgavene innen grensekontroll og støtte i søk- og redningsoperasjoner. Vi bemanner det sivile fartøyet med personell med medisinsk kompetanse og med personell fra politiet og forsvaret.  

- Europa har et felles ansvar i denne innsatsen. Norge skal ta vår del av ansvaret. Vi bidrar allerede med personell i Frontex sine fellesoperasjoner i Middelhavet. Vi er en stor bidragsyter til finansieringen av Frontex.

- Regjeringen vil overfor EU understreke at Triton må ha den kapasitet, det mandat og det operasjonsområde som er nødvendig for å redde liv i Middelhavet, sier Solberg.

Globale sikkerhetsutfordringer
Flesteparten av båtene som i dag legger ut mot Europa starter ved Libyas kyst. Dagens konflikt og myndighetsvakuum i Libya gir rom for kriminelle nettverk og menneskesmugling. Dagens konflikt innebærer også at mange fremmedarbeidere og migranter som er strandet i Libya, ikke ser noen annen utvei enn å reise over Middelhavet.

- Å jobbe for en politisk løsning på konflikten i Libya er derfor viktig. Regionale og eksterne aktører må sammen støtte opp om moderate krefter på begge sider, sier Solberg.

Statsministeren viste til at kriminelle nettverk tjener store penger på smuglerrutene. Ifølge en rapport fra FN utgjorde menneskesmugling fra Libya en industri verdt 170 millioner dollar i fjor. Disse nettverkene smugler ofte også narkotika og våpen.

- Regjeringen vil før sommeren legge frem en melding for Stortinget om globale sikkerhetsutfordringer. Meldingen legger særlig vekt på hvordan organisert kriminalitet svekker stater og hvordan dette finansierer terror- og opprørsgrupper, sier Solberg.