Historisk arkiv

Statsministeren vil redegjøre for flyktningsituasjonen i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg har anmodet Stortingets presidentskap om å få holde en redegjørelse om migrasjon og flyktningsituasjonen rundt Middelhavet og i Europa.

– Situasjonen gjør inntrykk på oss alle. Jeg ønsker å redegjøre i Stortinget for hvordan vi ser utviklingen, hvilke utfordringer vi står overfor, og hvilke tiltak som nå igangsettes og drøftes, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Solberg kommer også til å delta på et eget toppmøte om migrasjon mellom europeiske og afrikanske land i Valletta på Malta, 11. - 12. november. Det er EU som har tatt initiativet til et slikt toppmøte.

– Utfordringene rundt Middelhavet kan ikke løses av enkeltland alene. Her trengs felles løsninger og godt samarbeid, både innad i Europa og mellom europeiske og afrikanske land, sier statsministeren.

Statsministeren har bedt om å få holde redegjørelsen i Stortinget så snart som mulig etter at Stortinget har åpnet høstsesjonen.