Historisk arkiv

Åpner for reiser til og fra Danmark fra 15. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Norge og Danmark er enige om å gjenåpne for reiser mellom de to landene. Det betyr at innreisekarantene og innreiserestriksjoner fjernes, og det blir gjort unntak for Danmark fra Utenriksdepartementets globale reiseråd. Arbeid pågår for at Norge også skal kunne åpne opp for reiser i hele Norden.

- Jeg er glad for at det nå blir mulig å gjenåpne for reiser mellom Norge og Danmark. Det er bra for næringsliv og arbeidsplasser i begge land. Dette er et første skritt på veien til en gradvis og kontrollert heving av reiserestriksjonene. Samtidig vil helsemyndighetene følge med på effektene for å holde smittenivået lavt i Norge, sier statsminister Erna Solberg. Endringene trer i kraft 15. juni.

- Det er nære bånd mellom våre to land, derfor er det gledelig at vi igjen kan åpne for reiser, turisme og samarbeid over grensene. Vi har hatt nær kontakt for å komme fram til felles gjenåpning. Vi arbeider også tett med de øvrige nordiske landene om hvordan vi skal gå frem for å åpne opp også til resten av Norden, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Det ligger noen sentrale prinsipper til grunn for gjenåpningen mot Danmark. Den rammen og de prinsippene norske myndigheter har blitt enige med Danmark om, vil også brukes i dialogen med de andre nordiske landene. 

Dette er de sentrale prinsippene for gjenåpning:

  • Det må oppnås enighet mellom smittevernmyndighetene om kriterier for å identifisere regioner med spesielt høyt smittetrykk.
  • Smittevernmyndighetene i land med slike regioner oppfordrer innbyggerne i disse områdene om å ikke besøke andre nordiske land. Det legges til grunn at de andre landene vil be sine borgere ikke besøke slike områder.
  • Alle reisende må drive selvmonitorering og isolere seg ved covid-19-relevante symptomer og teste seg.

I tillegg til disse punktene kan det være andre nasjonale rammer som legges inn i de enkelte landene.

Danske myndigheter har gjort kjent at de per nå vil ha restriksjoner når det gjelder København og at man blant annet vil kreve flere overnattinger for reisende som kommer. De som ønsker å reise til Danmark må til enhver tid oppdatere seg på hva de danske retninglinjene innebærer. (Se reiseråd for Danmark.)

Norge innfører ikke særkilte regler for danske turister i Norge.

Regjeringen vil komme tilbake med informasjon om reiser til øvrige nordiske land innen 15. juni, og reiser til nærliggende europeiske land innen 20. juli.

Danmark er per nå det eneste landet Norge gjør unntak for. Utenriksdepartementet opprettholder derfor gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle andre land. Samtalene med de øvrige nordiske landene vil avklare om det kan komme ytterligere unntak.

- Utenriksdepartementet ønsker ikke å ha reiseråd lenger enn nødvendig. Så snart det er sikkerhetsmessig og smittevernsmessig forsvarlig å gjøre unntak fra reiserådet, vil vi gjøre det. I første omgang vurderer vi Norden og enkelte nærliggende land i Europa, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

- Fra 15. juni vil det ikke lenger være et krav om 10 dagers karantene ved ankomst til Norge etter besøk i Danmark. Det vil gjelde både nordmenn som har besøkt Danmark og dansker som skal på ferie i Norge. Det er viktig at personer som krysser disse grensene likevel følger helsemyndighetenes anbefalinger, og isolerer seg og tester seg dersom man opplever symptomer på Covid-19, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Regjeringen jobber kontinuerlig med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Enigheten med Danmark er i tråd med de vurderingene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.